Alles over Windmolens

De twee windturbines die energieproducent Elicio op het nieuwe bedrijventerrein langs de Roeselaarseweg wil plaatsen, zijn nog altijd niet vergund. De milieuvergunning is weliswaar definitief verleend, maar de stedenbouwkundige vergunning wordt nog aangevochten.

Ook al heeft iedereen tegenwoordig de mond vol over hernieuwbare energie, het plaatsen van nieuwe windmolens ligt nog steeds uiterst gevoelig. Liefst vier van de tien kustburgemeesters zijn radicaal tegen windturbines op hun grondgebied. En de meeste anderen zijn eerder terughoudend. Enkel Brugge heeft al heel wat windmolens staan en ook van Bart Tommelein (Open VLD) is bekend dat hij pro is, maar het Oostends grondgebied is klein.

Naast de vier al operationele windmolenparken in de Belgische Noordzee wordt 2018 het jaar voor de afwerking voor het Rentelproject en de opstart van Norther. Daarom organiseert het Belgian Offshore Cluster (BOC) in maart haar Belgian Offshore Days in Oostende.

In het Energieplan van de Vlaamse Regering staat onder meer dat er de komende 5 jaar 280 bijkomende windturbines moeten geplaatst worden. Logisch want om onze gevaarlijke en stilaan op de draad versleten kerncentrales te vervangen zijn er goeie alternatieven nodig.

De drie laatste offshore windmolenparken die in de Noordzee zullen worden gebouwd, zullen dit moeten doen met lagere subsidies. Een akkoord daarover zit in de laatste rechte lijn. Dat heeft energieminister Marie Christine Marghem (MR) donderdag aangekondigd.

Er komen geen windmolens in Passendale. Na het verzamelen van alle informatie en adviezen heeft de provincie de aanvraag getoetst aan verschillende criteria. Dat leidde tot de beslissing om de aanvraag tot vergunning van windmolens in Passendale te weigeren.

Als het van minister Joke Schauvliege afhangt, mag W-Kracht twee windturbines bouwen langs de A19 in Menen, net op de grens met Wevelgem. Zij heeft namelijk in beroep een milieuvergunning uitgereikt. "Ons beroep tegen de bouwvergunning loopt", stelt het actiecomité. "Zeker is dat we die windmolens hier niet willen: het zou hier niet langer leefbaar zijn."

Goed nieuws voor het actiecomité Ringaartvallei, dat in beroep gaat tegen de stedenbouwkundige en milieuvergunning voor twee windmolens nabij de Roeselaarseweg in Torhout. Het stadsbestuur heeft zopas beslist om mee beroep aan te tekenen tegen de stedenbouwkundige vergunning, wat voor de buurtbewoners een opsteker is. De milieuvergunning laat de stad evenwel met rust.

Staatssecretaris voor de Noordzee Philippe De Backer (Open VLD) en minister van Energie Marie-Christine Marghem (MR) leggen eerstdaags een voorstel op de regeringstafel om de subsidies voor de bouw van de laatste drie windmolenparken op zee met 2,5 tot 3 miljard euro te verminderen.