Alles over Voka

Indien er een tweede lockdown mocht komen, dan zou dit de doodsteek zijn voor een derde van de West-Vlaamse bedrijven. Dat blijkt uit een enquête van Voka West-Vlaanderen. "Daarom moet iedereen de veiligheidsmaatregelen blijven volgen", benadrukt directeur Bert Mons. "We moeten het virus lam leggen, niet de economie."

Het is vijf over twaalf. Bedrijven kennen steeds meer acute betalingsproblemen, omzetdalingen en productiestilstand. De situatie wordt sterk verzwaard als gevolg van het toenemende ziekteverzuim, via oplopende personeelstekorten en hoge kosten van gewaarborgd loon. De voortzetting van de globale werking van de economie is cruciaal om de crisis het hoofd te bieden. Als de evolutie in ziektebriefjes zich verder zet, komt deze prioriteit ernstig in het gedrang. De overheid moet nu optreden, vindt Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen.

Voka en Confederatie Bouw West-Vlaanderen zijn duidelijk: ben je gezond, blijd dan binnen de strikte overheidsmaatregelen aan het werk. "Alleen zo houden we onze samenleving intact", zeggen Bert Mons en Jan Libeer.

Er is dringend extra budget nodig om de oevers en kaaimuren van het kanaal Roeselare-Leie te renoveren en zo de toekomst van de waterweg te garanderen. Anders dreigt er een economische ramp die ook op vlak van mobiliteit voor flink wat ellende zal zorgen. Dat zeggen de kanaalburgemeesters, ondernemersorganisatie Voka én de provincie. "Zonder de noodzakelijke investeringen dreigt de helft van de scheepvaart op het kanaal te verdwijnen."

Vorige week trokken de kanaalburgemeesters al aan de alarmbel over het te beperkte budget voor de renovatie van de oevers en loskaaien langs het kanaal Roselare-Leie, nu krijgen ze de steun van ondernemersorganisatie Voka. "Zonder de noodzakelijke investeringen dreigt de helft van de scheepvaart verloren te gaan", klinkt het.

De West-Vlaamse afdeling van het Vlaams Netwerker van Ondernemingen (Voka) roept de lokale politici in onze regio op tot actie. "We bespeuren veel goede intenties en veelbelovende acties in de plannen die de lokale besturen de afgelopen maanden voorstelden", aldus algemeen directeur Bert Mons. "Maar ze blijven te lang hangen in de planfase. Voka West-Vlaanderen verwacht dat ze nu overgaan van plan naar daad. Nog meer dan vroeger willen we de luis in de politieke pels zijn."

In bijna de helft van de West-Vlaamse bedrijven uit de agroindustrie, uit de sectoren textiel, duurzaam bouwen of nieuwe materialen is één op de tien werknemers Franstalig. Dat blijkt uit een onderzoek van het WES en Voka West-Vlaanderen.

Bert Mons, directeur van VOKA West-Vlaanderen, doet in onderstaande open brief een warme oproep aan de West-Vlamingen om zich niet zomaar blind af te zetten tegen nieuwe technologieën. "We horen scherp klagen of hard roepen, versnipperd, niet gedragen en vooral 'tegen'..."

Bert Mons, algemeen directeur van Voka West-Vlaanderen, windt er geen doekjes om. Over goed vijf jaar wil hij dat West-Vlaanderen uitgroeit tot de regio met de hoogste graad aan ondernemerschap. Niet alleen van Vlaanderen, maar van heel West-Europa. En hoewel de provincie dat doel in zich heeft, lijkt het volgens de werkgeversorganisatie alsof onze ondernemingen nu enkel nog via een pechstrook vooruit kunnen gaan. Investeren in mensen, in infrastructuur en in innovatie zal meer dan nodig zijn, is de boodschap voor de West-Vlaamse politici.

Het Ieperse stadsbestuur, ondernemersorganisaties Voka en Iebeve en het Jan Yperman Ziekenhuis stuurden onlangs een gezamenlijke brief naar de Vlaamse minister van Mobiliteit Ben Weyts met de vraag om budgetten te voorzien voor de herinrichting van het kruispunt van de Noorderring met de Pilkemseweg. Een ondertunneling zou de files tijdens de spitsuren kunnen oplossen, denken ze. Minister Ben Weyts plant alvast een studie.

APZI, de vereniging van de private havenondernemingen in Zeebrugge, en Voka, de kamer van koophandel West-Vlaanderen, worden een organisatie. Beide werkten al vaker samen, maar nu treden ze ook naar buiten als Apzi-Voka West-Vlaanderen.

Intercommunale Leiedal en werkgeversorganisatie Voka West-Vlaanderen sloegen eerder dit jaar de handen in elkaar om hun personeelsleden aan te sporen de wagen thuis te laten en 'slimmer' naar het werk te komen. Vorige week verwelkomden ze een dertigtal van hun mensen met een ontbijt op het werk. De werknemers kwamen met de fiets, carpoolden of maakten gebruik van het openbaar vervoer.

De laatste vijf jaar is het aantal voertuigen op de E403-autosnelweg tussen Lichtervelde en Brugge met bijna een kwart toegenomen. Dat blijkt uit cijfers van het Vlaams Verkeerscentrum, dat bezig is met een studie over de E403. "Vermoedelijk zullen uit die studie concrete voorstellen of maatregelen voortvloeien", klinkt het hoopvol bij Brugs burgemeester Dirk De fauw.

VOKA, (Vlaams netwerk voor Ondernemingen) - kamer van Koophandel West-Vlaanderen - blijft inzetten op samenwerking in alle geledingen van de maatschappij om van deze provincie een topregio te maken met tegen 2025 de hoogste graad van ondernemerschap van West-Europa. Prioriteiten zijn daarbij goede verbindingen via land, water en lucht.