Alles over Van Marcke

Van Marcke Technics Brugge realiseert een nieuw woningbouwproject op zijn site aan de Kolenkaai. "Er komen in totaal 120 woongelegenheden. Daarnaast worden er ook zones voor handel of horeca op de hoeken voorzien. Er zal gebruik gemaakt worden van duurzame technieken in dit project van wonen aan het water", zegt schepen Demon.

Ze startten met een achttal buren, maar ondertussen hebben ze meer dan 120 handtekeningen van mensen uit de buurt verzameld. De Actiegroep Iepersestraat verzet zich tegen de aangekondigde plannen op de Mewaf-site op de grens van Kortrijk met Heule-Watermolen. "Alle eerdere beloftes zijn verdwenen", klinkt het. Bevoegd schepen Wout Maddens belooft verder overleg.

Caroline Van Marcke beklemtoonde dat het familiebedrijf waarvan ze de leiding heeft, een maatschappelijke rol te spelen heeft. Die rol wil ze ook opnemen in Kortrijk, de thuisstad waarmee haar onderneming sinds de opening van het hypermoderne logistieke centrum in Aalbeke sterker dan ooit verankerd is. Het is haar droom en intentie om op de oude bedrijfssite de Stad van de Toekomst uit te bouwen. Daar moet ruimte zijn voor kmo's, voor groen publieke ruimte en ook voor veel nieuwe inwoners. De filosofie van de betonstop indachtig wil men gebouwen hergebruiken en zo weinig mogelijk slopen.

"We onderschatten de West-Vlaamse inbreng in klimaatoplossingen," laat Noémie Wouter optekenen in het interview dat KW had met de ceo van Greenbridge uit Oostende. Onze kustprovincie scoort inderdaad hoog als het op innovatie komt rond het klimaat.

Nog elke week worden er in West-Vlaanderen transmigranten aangetroffen. Voornamelijk in het noorden van de provincie, al blijkt uit cijfers dat ook Kortrijk en Kuurne de dans niet ontspringen. In 2017 pakte de lokale politie 321 transmigranten op.

De Groothandelsmarkt blijft de gemoederen beroeren. Het stadsbestuur blijft bij zijn standpunt om die markt op Vier Linden te sluiten en stelt dat het een nieuwe locatie heeft. Al blijft die wel geheim. Intussen is ook bekend dat ombudsman Bart Weekers zal bemiddelen tussen de handelaars en het stadsbestuur. "Maar welke marge heeft hij nu Vier Linden op 1 augustus zeker sluit?" aldus de oppositie.

Op donderdag 30 november vond in het Van Marcke College in Marke de zwierige zeepaardquiz plaats. De quiz-teams kregen niet alleen kennisvragen voorgeschoteld, maar ook verschillende doe-opdrachten en muziekvragen. De quizmaster van dienst op deze vijfde editie was Luc De Donder van de hr-afdeling.

Hoe moet Kortrijk er in de toekomst uitzien? Dat was de insteek van de stadsdebatten die de voorbije maanden georganiseerd werden en uiteindelijk resulteerden in een Ruimtepact. "In dat pact is de wisselwerking tussen onderwijs en ondernemen een van de vijf principes", stelt schepen Wout Maddens. "Dat principe kan je toepassen op de westelijke as van de stad, waarbij een belangrijke rol is weggelegd voor Howest, UGent, de stad en Van Marcke."

Verdeler van sanitair, verwarminginstallaties en keukens Van Marcke zal een gloednieuw Europees distributiecentrum bouwen op de transportzone LAR-Zuid in Kortrijk. Dat is verrassend, want de nieuwe stadscoalitie was bij het begin van deze legislatuur nog gekant tegen de uitbouw van de terreinen.