Alles over Sylvie Becaus

Vrijdagavond werd de nieuwe vismijn in Oostende officieel ingehuldigd. Voorzitter van de Vlaamse Visveiling Piet Vantemsche waarschuwde wel voor de zware gevolgen van een harde Brexit voor onze visserij.

Veel Oostendenaars dachten dat ze er nooit zou komen, maar op 12 juli werd de eerste vis geveild in de nieuwe vismijn van Oostende. "Wij geloven in de toekomst van de Belgische visserij en in een visveiling op twee sites", zegt algemeen directeur Sylvie Becaus van de Vlaamse Visveiling, die Oostende en Zeebrugge overkoepelt. "Daarvoor is wel een aanvoer van 17.000 ton per jaar nodig. In 2018 haalden we dat cijfer niet. We blijven onze vissers daarom oproepen hun vangst in België aan land te brengen."

De visaanvoer in de drie Vlaamse vismijnen daalde in 2018 met 11,3 % tegenover 2017. Vorig jaar werd in Zeebrugge, Oostende en Nieuwpoort nog 14.766 ton aangevoerd tegenover 16.648 ton in 2017. Opvallend is dat het aandeel van Oostende stijgt van 34 tot 41 procent. Nog meer opvallend: de Belgische vloot kiest er meer en meer voor de vis in buitenlandse vismijnen te verkopen. Bijna 28 procent van de totale Belgische aanvoer werd vorig jaar in het buitenland 'gemijnd'. Sylvie Becaus van de Vlaamse Visveiling roept de vissers op terug te keren naar de eigen vismijnen.