Alles over Sylvianne Scherpereel

Op zoek naar de toekomst van Menen als handelscentrum, namen we met Sylvianne Scherpereel en Fré Vandamme van CD&V de beleidsnota van Team8930 door. Naast wat vragen formuleerden zij ook wat voorstellen hoe de zaken aan te pakken. Schepen van Ondernemen, Toerisme en Dierenwelzijn Virginie Breye (N-VA) is de aangewezen persoon om het beleidsplan op dat vlak toe te lichten. Ze beklemtoont dat de voorstellen pas concreet worden eens de budgetten zijn toegekend.

Tijdens de gemeenteraad van 27 maart werd de definitieve vaststelling gedaan van het RUP Tyber. De implementatie kan van start gaan. Zoals voorzien mag maximaal 40 procent van de oppervlakte naar kleinhandel en leisure gaan, komt er maximaal een grootschalige trekker en wordt een deel van de vroegere ambachtelijke zone herbestemd tot natuurgebied.