Alles over Stefaan Vercooren

Hoewel de sluiting deel uitmaakt van de meerjarenplanning die pas in november op de agenda staat, besloot het schepencollege dit toch al in oktober te communiceren naar de Kortemarkse zwemclub . Het was dan ook geen wonder dat er vanuit het publiek vragen rezen over de Flipper.

Open VLD stelde op 19 januari tijdens hun jaarlijkse nieuwjaarsreceptie een 5-tal klinkende namen voor, waarmee ze weer aan zet hopen te zijn na de verkiezingen van 14 oktober.

De Handzamestraat in het centrum van Kortemark twee keer per dag afsluiten voor alle gemotoriseerde verkeer, dat ziet het gemeentebestuur van Kortemark niet zitten. Maar ze denkt wel na over een alternatief, zo blijkt uit de gemeenteraad van maandagavond.

De gemeenteschool in de Torhoutstraat in Kortemark barst zowat uit de voegen en is aan uitbreiding toe. Eén van de pistes om dat toe te laten is jeugdhuis De Kanapee afbreken. Toch benadrukt schepen van onderwijs Stefaan Vercooren dat er nog vier andere scenario's zijn.

Vanaf volgend schooljaar is er geen door de gemeente betaald leerlingenvervoer meer in Kortemark en deelgemeenten. Schepen Stefaan Vercooren (Open VLD) gaf maandagavond toelichting in de gemeenteraad.

Het OCMW van Kortemark is niet van plan de uitkomst van het nieuwe wetsvoorstel van Open VLD'ers Marc Verwilghen en Bart Tommelein af te wachten in het kader van de komst van een nieuw rusthuis. Dat zegt voorzitter Stefaan Vercooren van het OCMW.

De intense samenwerking tussen Godtsvelde en het OCMW van Kortemark voor de bouw van een gemeenschappelijk rusthuis komt er niet meer. De beheerraad van Godtsvelde kwam maandagavond tot dat besluit.

Het OCMW van Kortemark ziet twee eerder genomen beslissingen geschorst door de provincie. Daardoor komt de samenwerking tussen Blijgaarde en Godtsvelde, waarbij OCMW instaat voor de bouw van serviceflats en de andere partner voor een nieuw rusthuis, op de helling te staan.