Alles over SP.A

Kortrijk Volgend jaar weer, maar waarover? Stadsbestuur is tevreden over digitaal referendum

De Kortrijkzanen hebben beslist: het voorstel voor maandelijkse autoloze zondagen in het stadscentrum wordt afgevoerd. Toch kijkt het stadsbestuur tevreden terug op het verloop van het eerste digitale stadsreferendum. Ondanks de vele kritiek. "Wie niets doet, kan ook niets fout doen. Wij hebben het lef om onze inwoners écht te betrekken bij het beleid", stelt schepen Ruth Vandenberghe.

Menen Vrachtwagensluis moet zwaar verkeer uit Wahisstraat in Menen weren

De stad Menen test dezer dagen vrachtwagensluis uit om het zwaar verkeer uit het centrum te weren. "Het gaat om een cameraschild dat de invalswegen in de gaten houdt", legt schepen van Mobiliteit Patrick Roose (SP.A) uit. "De Wahisstraat is een van de dossiers die al langer aansleept en waar we als stadsbestuur in samenspraak met de bewoners een oplossing voor willen vinden."

Kortrijk Kortrijk stelt armoedeplan voor: "Maar laat vooral jullie suggesties en commentaren horen"

Aan de vooravond van de Wereldverzetdag tegen Armoede stelde Philippe De Coene, schepen van Sociale Vooruitgang voor SP.A, zijn nieuwe strijdplan tegen armoede voor. Dat 'Nieuw plan voor sociale vooruitgang en tegen armoede' is erg vooruitstrevend en moet van Kortrijk, conform het bestuursakkoord, de meest sociale stad van Vlaanderen maken. De Coene wil de komende zes jaar onder andere een nieuwe methode gebruiken om armoede te meten bij kinderen én 750 sociale woningen bouwen of renoveren.

Kortrijk Kortrijkzanen kunnen stemmen over autoloze zondag, maar wat vindt de politiek?

Sinds maandagochtend kunnen alle Kortrijkzanen ouder dan 16 jaar, zich uitspreken in een uniek digitaal referendum over het al dan niet maandelijks autovrij maken van de stad. Oppositiepartij Vlaams Belang sprak zich al uit tégen het voorstel en startte zelfs een heuse campagne, CD&V sluit zich nu aan bij dat standpunt, zij het om andere redenen. Groen vindt het referendum dan weer 'belachelijk'. Meerderheidspartij SP.A is absoluut voorstander, N-VA en Team Burgemeester laten de beslissing volledig aan de Kortrijkzanen.

Menen Menen stelt brugfiguur Miriam El Idrissi voor in de strijd tegen (kinder)armoede

Wie het moeilijk heeft om de eindjes aan elkaar te knopen, loopt er niet graag mee te koop. De drempel om hulp te zoeken is vaak erg hoog en wie de regels niet kent of de taal niet spreekt, komt meestal sneller in een hopeloze situatie terecht. Met een brugfiguur in het lager onderwijs wil het Meense stadsbestuur die problematiek daadkrachtig aanpakken.

Ieper Herinrichting Maloulaan in Iepers meerjarenplan

Nadat Sam Vancayseele zijn bezorgdheid uitte over de penibele situatie van de bomen in de Maloulaan, bevestigde schepen van Openbaar Domein Ives Goudeseune (SP.A) dat de straat in de volgende legislatuur wordt heraangelegd.

Kortrijk Kortrijk herziet parkeerbeleid: "Als je merkt dat er geen draagvlak is, moet je ingrijpen"

Vanaf 15 oktober zal je weer langer dan twee uur kunnen parkeren in de Kortrijkse binnenstad. Ook abonnementen voor mensen die er werken worden goedkoper en kosten nog 50 in plaats van 80 euro per maand. Het stadsbestuur moest inbinden na een golf van verontwaardiging van zowel inwoners als de horeca. Een petitie tegen het parkeerbeleid verzamelde in enkele dagen tijd zelfs 1.000 handtekeningen. "We wijken niet af van onze visie, maar sluiten wel een compromis", aldus schepen van Mobiliteit Axel Weydts (SP.A).

Kortrijk Schepen De Coene brengt goed nieuws: "Niemand uit de Beukenlaan zal op straat belanden"

"Het OCMW zal niemand op straat laten staan." Dat belooft de Kortrijkse schepen van Sociale Vooruitgang Philippe De Coene (SP.A) nadat bekend raakte dat er vanaf halfweg oktober minstens acht kansarme gezinnen uit Kortrijk dakloos worden. Ze huren een afgedankte sociale woning in de Beukenlaan van leegstandsbeheerder Camelot, maar die huizen moeten nu tegen de vlakte. Sociale verhuurmaatschappijen gaven eerder al aan niet te kunnen helpen, daar zijn de wachtlijsten te lang.

Oostende Oostendse SP.A neemt stadsbestuur op de korrel

Tijdens een persbabbel heeft de Oostende SP.A-stadsmakers haar visie op een aantal dossiers toegelicht. Daarin nemen de gemeenteraadsleden het stadsbestuur op de korrel, onder andere in het dossier van de vakantiewerking. De gemeenteraadsleden trekken vanaf september ook maandelijks naar de wijken om er te praten met de bewoners.

Hulste Onvrede op het kerkhof: "Wij houden het hier proper. Waarom kan de stad dat niet?"

Voor Maarten Vangampelaere is de maat vol. Meldingen bij het stadsbestuur over het gebrek aan (groen)onderhoud op de begraafplaats van Hulste leveren niets op, terwijl het onkruid de bovenhand blijft nemen. "Wij doen als familie ons best om de grafzerk zelf te onderhouden. Het hoeft niet veel te kosten, maar hou het toch wat netjes hier", zucht hij. Burgemeester Alain Top (SP.A) vraagt tijd: "De ingezaaide paden moeten kunnen groeien."

Heule Aannemer richt ravage aan in Heulepark: "Dit gebeurde achter onze rug"

Er was de laatste weken heel wat te doen rond de bomenkap in Heulepark. Verschillende zieke bomen moesten verwijderd worden, maar dat gebeurde niet op een correcte manier. "De aannemer had geen respect voor het park", aldus Matti Vandemaele (Groen). Zelfs een boom uit de tuin van een gemeenteraadslid sneuvelde. Schepen Bert Herrewyn (SP.A) geeft toe dat niet alles volgens het boekje verliep. "Achter onze rug zijn dingen gebeurd die niet door de beugel kunnen."

Kortrijk Kortrijk voert controles in fietszone op bij start van schooljaar: "Fietser inhalen is 58 euro boete

De stad Kortrijk vestigt extra aandacht op verkeersveiligheid bij de start van het nieuwe schooljaar. Tijdens de eerste schoolweek doet het stadsbestuur nogmaals een oproep om het werfcharter te respecteren. Ook op de parkeergeleidingssystemen komen bewustmakende boodschappen. Opvallend: de periode van gedoogbeleid in de nieuwe fietszone loopt af. Vanaf de tweede week van september riskeren automobilisten die fietsers voorbijsteken een boete van 58 euro.