Alles over sp.a

John Crombez werkt mogelijk zijn laatste dag af als voorzitter van de sp.a. De leden konden de voorbij weken stemmen voor één van de drie kandidaten om Crombez op te volgen. Vlaams fractieleider Conner Rousseau, de enige kandidaat met nationale bekendheid, heeft de beste papieren om de fakkel vrijdag over te nemen. Als hij echter niet meer de helft van de stemmen achter zich krijgt, volgt er een tweede ronde.

De Koekelaarse gemeenteraad besprak het ontwerp van de beleidsnota 2019-2024. In de nota zijn volgens de CD&V-oppositie heel wat waardevolle zaken opgenomen, maar is er rond een aantal zaken en plannen ook nog veel onduidelijkheid. Het definitieve ontwerp van de beleidsnota wordt in december aan de gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd.

Vlaams Minister Koen Van den Heuvel (CD&V) leverde een vergunning af voor de bouw van de derde kippenstal van nog eens 50.000 slachtkippen op het bedrijf van Brecht Verstraete langs de Oude Beselarestraat in Kruiseke. Er zijn momenteel twee stallen met daarin plaats voor 85.000 kippen. Omwonenden klagen al een paar jaar over overlast, vooral geurhinder afhankelijk van de windrichting. De buurt gaat dus helemaal niet akkoord met een uitbreiding.

De Stad Brugge lanceert samen met de 'Proper Strand Lopers' een campagne tegen het achteloos achterlaten van sigarettenpeuken op het openbaar domein. Daarvoor worden onder meer peukenbuidels en specifieke vuilbakken voor peuken ingezet.

Deze namiddag voerden Kathleen Van Brempt, Europees Lijsttrekker voor sp.a, en Annick Lambrecht, lijsttrekker voor het Vlaams Parlement in West-Vlaanderen, samen met enkele sp.a-kandidaten in Brugge actie tegen sociale dumping.

Het voorbije weekend werd de grote carnavalstoet in Oostende en het afsluitende feest in een tent op de Groentemarkt afgelast. Door rukwinden tot 110 kilometer per uur kon de veiligheid van de bezoekers en de deelnemers niet gegarandeerd worden. Bredene brengt de Oostendse carnavalisten nu echter soelaas en nodigt de buren uit op zijn carnavalstoet van 20 april.

Brugs burgemeester Dirk De fauw (CD&V) en schepen Pablo Annys (sp.a) lanceerden dit weekend het project 'Onderwijsambassadeurs Brugge'. Mensen met een migratieachtergrond worden daarbij opgeleid tot intermediairen tussen hun eigen gemeenschap en tussen diensten die actief rond opvoeding en onderwijs.

Meerderheidspartijen Open Vld, sp.a en N-VA dienen een klacht in bij de raad voor verkiezingsbetwistingen tegen oppositiepartij CD&V. Die duidde twee mannen aan om te zetelen in het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst, maar volgens de wet moeten dat een man en een vrouw zijn.

Gewezen vicepremier Johan Vande Lanotte (sp.a) zal bij de verkiezingen van 26 mei lijstduwer zijn op de West-Vlaamse Kamerlijst. "De partij heeft mij gevraagd. Ik heb toegezegd omdat ik denk dat ik nog wat kan helpen", klinkt het bij Vande Lanotte.

Het nieuwe bestuur, Team 8930, plaatste slechts zeven punten op de agenda van haar eerste gemeenteraad. Een daarvan zorgde bij de oppositie en aanwezigen voor verbaasde gezichten. Het voorstel van de meerderheid om toe te treden tot de Statiegeldalliantie zorgde voor opschudding.