Alles over Sint-Bavokerk

Het kerkenbeleidsplan is een feit. De drie hoofdkerken in de drie deelgemeenten blijven voorbehouden voor de eredienst. De Sint-Franciscuskerk krijgt een culturele bestemming en daarvoor heeft de stad al een gebruikersreglement uitgewerkt. De overige vier kerken krijgen een nevenbestemming of komen in aanmerking voor een multifunctioneel gebruik. "De kerken in onze stad krijgen een concrete en duurzame toekomst", oppert bevoegd schepen Griet Vanryckegem.

Kerken zijn vaak in een waas van mysterie gehuld. De gigantische structuren hebben veel hoekjes en kantjes, plaatsen waar geen mens ooit komt en waarvan we niet eens weten dat ze bestaan. Dankzij de werkgroep 140 jaar Sint-Bavo krijgen Lauwenaars een unieke en exclusieve kijk op de Sint-Bavokerk. Een blik vanuit de lucht.

De inwoners van Menen krijgen de kans om hun mening over de toekomst van hun kerken te geven. Het stadsbestuur maakt met het oog op die toekomst een kerkenbeleidsplan op en organiseert verschillende inspraakrondes, waarbij men de mening van de burger wil horen. In Lauwe vond al zo'n participatiemoment plaats, binnenkort komen ook Menen en Rekkem aan de beurt. Het participatiemoment in Lauwe werd bijgewoond door een veertigtal aanwezigen. Met die opkomst waren de organisatoren - het Meense stadsbestuur en Leiedal - tevreden.

Van dinsdag 4 augustus tot en met woensdag 30 september loopt er in de Sint-Bavokerk in Lauwe een tentoonstelling met werken van Willem Vermandere.