Alles over Simon Lagrange

Het gemeentebestuur doet een nieuwe poging om een station te laten openen in Zulte. Tien jaar geleden werd deze wens al opgenomen in het toenmalige beleidsplan, maar de realisatie daarvan houdt heel wat moeilijkheden in. De vele Zultse pendelaars zien alvast de voordelen van een heropening van het station in Olsene.

Het vaststellen van de reglementen voor de adviesraden ging tijdens de gemeenteraad van dinsdagavond niet onopgemerkt voorbij. De burgemeester wil de adviesraden betrekken bij het beleid in de volgende zes jaar. Eén van de belangrijke punten was ook het toetreden tot het regionaal sociaal verhuurkantoor RSVK Waregem. Met deze toetreding wil men een extra en kwalitatief huuraanbod voorzien voor kwetsbare groepen.

Meerderheid Open Zulte/GVZ/N-VA heeft beslist om het woonuitbreidingsgebied aan de Kouterweg gedeeltelijk te verkavelen. "Het landelijk karakter van onze gemeente wordt bedreigd en de noodzaak van deze verkaveling is niet aangetoond", aldus CD&V. Burgemeester Lagrange benadrukt dat het enkel om bebouwing aan de straatkant gaat en dat het achterliggende land gevrijwaard wordt voor groen.

De integratie van het OCMW in de gemeentediensten leidde al tot de aanstelling van huidig gemeentesecretaris Sylvie Bohez tot algemeen directeur. Het vacant verklaren van een functie als 'financieel directeur' liet in Zulte tijdens de gemeenteraad de poppen dansen.

De gemeente Anzegem heeft het ambitieuze plan opgevat om binnen drie tot vijf jaar op al haar wegen openbare ledverlichting te laten installeren door Eandis. "Een investering van 2,4 miljoen euro waarvoor we een lening van twintig jaar zullen aangaan en met het geld dat we uitsparen op onze energiefactuur kunnen we dat krediet aflossen", zegt schepen van Energie en Patrimonium Rik Colman (CD&V).

De 'allen tegen één'-coalitie van Open Zulte, Gezond Verstand Zulte en N-VA stuurt aan op een tweede bestuurstermijn, en zal daar wellicht ook in slagen. Het is vooral afwachten hoe de populariteitsscore uitdraait, met de strijd tussen zittend burgemeester Simon Lagrange (Open Zulte) en zijn voorganger Henk Heyerick (CD&V).

Infrabel heeft in de Waalstraat in Zulte een tunnel onder de sporen gebouwd, waar zowel auto's, fietsers en voetgangers van gebruik kunnen maken.