Alles over Schipdonkkanaal

De werkzaamheden om de eind vorig jaar doorgebroken middendijk tussen Leopold- en Schipdonkkanaal te herstellen zijn bijna achter de rug. De rijweg aan de landdijk, die ook beschadigd raakte, wordt in de loop van volgende week weer toegankelijk voor het verkeer.

De spectaculaire dijkbreuk tussen het Leopold- en Schipdonkkanaal in Oostkerke bij Damme roept steeds meer vragen op. Volgens vzw 't Groot Gedelf ligt een gebrekkig onderhoud aan de oorzaak van de dijkbreuk. De Damse bioloog Patrick Meire denkt dan weer aan muskusratten of een gebrek aan plantengroei. "We hebben enorm veel geluk gehad", zegt hij. "Bij hevige regenval zou het tot een effectieve overstroming gekomen zijn."

Na de indrukwekkende breuk van de dijk tussen Leopold- en Schipdonkkanaal is de landdijk aan de rijweg, die ook was getroffen door het stuwende water, intussen opnieuw verstevigd met kleigrond en stenen. "Toch zal het verkeer wellicht nog zo'n twee weken omgeleid worden", stelt Dams burgemeester Joachim Coens, die overigens meent dat de middendijk nogal zwak is.

De bevestiging van de Vlaamse overheid om de brug boven het Leopold- en Schipdonkkanaal in Moerkerke, ter hoogte van restaurant Pick Wick, drieënhalve meter te verhogen leidt ertoe dat vzw 't Groot Gedelf opnieuw in actie schiet. "Dit is voor ons het teken dat de Vlaamse Overheid toch rekening houdt met de doortocht van grote containerschepen en dus het bevaarbaar maken én verbreden van het Schipdonkkanaal", stellen Michael Jansen en Guy Plasschaert van actiecomité 't Groot Gedelf.

De (omstreden) verbreding van het Schipdonkkanaal is geen prioriteit, maar beslissen om het project af te voeren, daarvoor is het nog te vroeg. Mathias De Clercq (Open VLD) had daar vanmiddag in het Vlaams Parlement nochtans uitdrukkelijk om gevraagd. Maar volgens minister Ben Weyts (N-VA) moet eerst bewezen zijn dat de alternatieven voldoende capaciteit kunnen bieden en rendabel zijn.

Maandagavond hebben op het verkiezingsdebat met de West-Vlaamse lijsttrekkers in het Concertgebouw alle Vlaamse partijen unaniem aangekondigd dat zij een verbreding van het Schipdonkkanaal ter ontsluiting van de Zeebrugse haven via de binnenwateren niet meer zien zitten.

Vlaams minister van openbare werken wil zo snel mogelijk haar Franse collega ontmoeten in verband met het dossier van de Seine-Scheldeverbinding. Frankrijk stelt voorlopig de plannen uit voor het graven van een nieuw kanaal in Noord-Frankrijk. Door dit uitstel komt ook de ontsluiting van Zeebrugge via de binnenvaart in het gedrang.

Er bestaat een denkpiste om de haven van Zeebrugge te ontsluiten, zonder het Schipdonkkanaal te verbreden. Het Masterplan Vlaamse Baaien kan ervoor zorgen dat gewone binnenschepen in veilige wateren voor onze kust kunnen varen. Zo kan de haven van Zeebrugge ontsloten worden via de Westerschelde en moet het Schipdonkkanaal niet verbreed worden. Dat zegt Luc Vandamme, de projectleider van het Vlaamse baaienplan. Het alternatief wordt ernstig bestudeerd en de plannen liggen op tafel bij de Vlaamse regering. Dit idee zou niet enkel voor de Zeebrugse haven maar ook voor de mobiliteit in Brugge een oplossing kunnen vormen.

De actiegroep 't Groot Gedelf heeft de Groene Pluim gekregen. Een onderscheiding van de ouderenvereniging van Groen, Groen Plus. 't Groot Gedelf is een actiegroep die al vijf jaar strijdt tegen de verbreding van het Schipdonkkanaal.

Het parlementaire debat over de mogelijke verbreding van het Schipdonkkanaal, is uitgesteld tot na 14 oktober, de gemeenteraadsverkiezingen. Minister Hilde Crevits had nochtans naar eigen zeggen een plan klaar, dat ze volgende week uit de doeken zou doen.