Alles over Sandy Buysschaert

De nachtelijke huisvuilophaling in Blankenberge zal dit jaar pas op 20 april van start gaan. "Er zijn op dit moment toch geen kustbezoekers, en het beschikbare personeel bij IVBO moet zo efficiënt mogelijk worden ingezet", zegt schepen van Afvalbeheer Sandy Buysschaert.

Aan de vooravond van de Vlaamse 'handhavingsweek' vond in de Frontwijk de eerste van een reeks gecoördineerde opruimacties plaats onder de noemer Wijk me Up. De stad wil de inwoners daarmee op een positieve manier betrekken bij het proper houden van hun wijk, buurt of straat. "GAS-boetes kunnen alleen als preventie écht niet meer werkt."

Het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) organiseert binnenkort een infomoment in Blankenberge over de nieuwe westelijke strekdam. Daarmee wil het een antwoord bieden op de vele vragen. "Vooral het feit dat de dam niet toegankelijk zal zijn voor het publiek, beroert de gemoederen", klinkt het bij MDK.

De Blankenbergse marktomgeving zal er over enkele jaren helemaal anders uitzien. Het nieuwe stadsbestuur wil er een attractieve ontmoetingsplaats van maken waar de beleving centraal staat. "Een kwalitatieve en aantrekkelijke open ruimte met mooie groene accenten", zegt schepen van Openbaar Domein Sandy Buysschaert.

De nieuwe beleidsploeg gooit het in de strijd tegen de meeuwenoverlast over een andere boeg: geen 'mediagenieke ballonnetjes' maar een structurele aanpak. "We gaan er de komende jaren zeker werk van blijven maken. Alleen zijn drones en anticonceptie echt geen oplossing", klinkt het.

Na luid protest van de Blankenbergse handelaars past het stadsbestuur het tijdstip waarop het centrum autoluw wordt, aan van 10 uur naar 11 uur. De aangepaste regeling trad in werking bij het openen van het kruispunt G. Lemanstraat/Weststraat op donderdag 30 mei. Het centrum zal vanaf dan autoluw zijn van 11 tot 18 uur. "Een druppel op een hete plaat", klinkt het bij de boze handelaars.

Na luid protest van de handelaars past het Blankenbergse stadsbestuur het tijdstip waarop het centrum autoluw wordt aan van 10 uur naar 11 uur. "De handelaars lieten hun stem horen, de stad nam de opmerkingen in acht en zocht naar een gepaste oplossing", luidt het in het persbericht dat maandag werd uitgestuurd. Maar de handelaars vinden die toegeving verre van toereikend.

De bestendige deputatie van de provincie West-Vlaanderen besliste vorige week om de procedure stop te zetten waardoor het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan De Sol verviel: er komen dus geen 400 nieuwe woningen en een ecologische 9 holesgolfterrein op de site achter de Floreal en Duinse Polders. Het huidige stadsbestuur wil, in de plaats van nog nieuwe open ruimte aan te snijden, prioritair de leegstand in de binnenstad aanpakken. En daarvoor stelt het een heel arsenaal aan middelen ter beschikking. "Als het moet, gaan we over tot onteigening. We kunnen echt niet langer met die stadskankers blijven zitten", zegt schepen Jurgen Content.

Over iets minder dan een jaar trekken we met z'n allen naar de stembus. Wat weten we nu al over de lijstvorming voor de komende gemeenteraadsverkiezingen? Open VLD en CD&V trekken opvallend de kaart van de verjonging. Maar ondertussen klinkt ook de roep naar meer langetermijnvisie en minder kortzichtige partijpolitiek in Blankenberge.