Alles over Philippe Dejaegher

Kortrijk Discussie over snelheidsverlaging op R8 laait opnieuw hoog op

Begin dit jaar werd de maximumsnelheid op de ring rond Kortrijk (R8) verlaagd van 120 naar 90 kilometer per uur. Een maatregel die bij velen in het verkeerde keelgat schoot, zo blijkt uit een petitie die al meer dan 3.500 handtekeningen telt. Toch is de snelheid opnieuw verhogen volgens bevoegd schepen Axel Weydts ondenkbaar.

Kortrijk Ludieke actie: Fractieleider N-VA Kortrijk schenkt Groen flessen wijn

Voor de aanvang van de Kortrijkse gemeenteraad op maandag schonk N-VA elk fractielid van Groen een fles wijn. Volgens hen een ludieke reactie op de nieuwe 'pestbelasting' die de partij wil invoeren. "Fake news" zegt Groen, "wij willen er net voor zorgen dat de middenklasse niet voor alles moet opdraaien."

Kortrijk Cardioloog opgetogen over snelheidsverlaging R8: "10 procent minder fijn stof in de lucht"

De geplande snelheidsverlaging op de ring rond Kortrijk komt er pas eind februari. Auto's mogen daar straks maximum 90 kilometer per uur rijden, vrachtwagens maximum 70 per uur. Op stukken waar 90 nu al de limiet is, zoals in Kuurne, verandert er niks. Minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) beloofde die maatregel enkele maanden geleden aan de Kortrijkse gemeenteraad, die op zijn beurt een voorstel van oppositiepartij Groen volgde. De snelheidsverlaging moet geluidshinder voorkomen, de verkeersveiligheid verhogen en de leefkwaliteit verbeteren. Maar is dat ook zo?