Alles over Paul Merlevede

Heuvelland Boslandbouw moet erosie van landbouwgronden in Heuvelland tegengaan

Op de flanken van de Rodeberg werden initiatieven genomen om erosie tegen te gaan en de biodiversiteit en landschappelijke waarde te verhogen, met respect voor het landbouwkundig gebruik. Paul Merlevede van N-VA Heuvelland toonde dinsdagnamiddag een voorbeeld van dergelijke 'contourboslandbouw'.