Alles over Patrick Roose

Woensdag werden de speelpleintjes onder strikte voorwaarden weer opengesteld voor de kinderen. Op het Sint-Jozefsplein, waar enkele nieuwe speeltuigen staan, werd het pleintje officieel geopend door burgemeester Eddy Lust en schepen van Publieke Ruimte Patrick Roose.

"Kinderen zijn de toekomst", een stelling die te pas en te onpas in heel wat situaties naar voren wordt geschoven. In Menen blijft het echter niet bij een holle zin, maar wordt daadwerkelijk ingezet op de veiligheid van de kinderen. "We investeren meer dan 200.000 euro om de veiligheid rond tien scholen te verhogen", klinkt het bij een tevreden schepen Patrick Roose.

Sinds het begin van het schooljaar is de Hospitaalstraat vlak bij basisschool De Wonderwijzer ingericht als fietsstraat. Geen unicum in Menen, maar wel in deelgemeente Lauwe. Mobiliteitsschepen Patrick Roose (SP.A) is tevreden over de resultaten van de eerste maanden, maar blijft wel inzetten op sensibilisering.

Een ambitieus plan, ambitieuze doelstellingen en een tot de verbeelding sprekend bedrag. De komende jaren wordt Menen naar een hoger niveau getild en niet minder dan 74 miljoen euro wordt hiervoor geïnvesteerd, zonder dat de belastingen stijgen "Menen wordt een nieuwe stad aan het water, een stad waar Menenaars fier op kunnen zijn", klinkt het in koor.

De stad Menen test dezer dagen vrachtwagensluis uit om het zwaar verkeer uit het centrum te weren. "Het gaat om een cameraschild dat de invalswegen in de gaten houdt", legt schepen van Mobiliteit Patrick Roose (SP.A) uit. "De Wahisstraat is een van de dossiers die al langer aansleept en waar we als stadsbestuur in samenspraak met de bewoners een oplossing voor willen vinden."

Geen gemeenteraad in Menen of de Leiewerken komen ter sprake. Vooral langs de kant van de oppositie dan. Zo vroeg Philippe Mingels (Groen) zich af wat er met het kapelletje van de Barakken zal gebeuren dat zich vlakbij de huidige brug over de Leie bevindt.

"Goed beheer van ons openbaar groen vereist dat onze medewerkers over degelijk materiaal beschikken om hun taak naar behoren te kunnen vervullen", vertelt Patrick Roose, Meens schepen van Publieke Ruimte. "Daarom vernieuwen we met onze bestuursploeg Team 8930 de uitrusting van onze Groendienst.

Op zaterdag 21 september werden een kleine 40 mooimakers ontvangen in het stadhuis van Menen om al deze vrijwillige 'opruimers' te bedanken voor het afgelopen jaar waar ze ten strijde trokken tegen het zwerfvuil in de stad.

Tijdens de gemeenteraad van Menen vroeg Philippe Mingels (Groen) zich af waarom in Menen toelating moet gevraagd worden om een geveltuin te mogen aanleggen. Een melding dat je er een maakt, zou moeten volstaan.

Zoals zo vaak werd het pas aan het eind interessant op de gemeenteraad van Menen, woensdag laatsleden. Met een aantal vragen van de oppositie en een dagordepunt dat werd toegevoegd door Philippe Mingels (Groen), die erop aandringt om van de centrumstraten - gedeeltelijk - fietsstraten te maken.

Café-restaurant "Inter" was voor heel wat vrachtwagenchauffeurs een gevestigde waarde aan de grensovergang in Rekkem. Toen het finaal de deuren sloot, konden velen onder hen niet meer genieten van een maaltijd net voor ze Frankrijk binnen reden maar ook een ander probleem stak de kop op. Een probleem met een geurtje.