Alles over overheidsbeleid

Voka en Confederatie Bouw West-Vlaanderen zijn duidelijk: ben je gezond, blijd dan binnen de strikte overheidsmaatregelen aan het werk. "Alleen zo houden we onze samenleving intact", zeggen Bert Mons en Jan Libeer.

Het stadsbestuur zal de komende dagen twaalf van haar medewerkers inschakelen om de tachtigplussers in Izegem op te bellen. "We beseffen dat de tachtigplussers tot de meest kwetsbare doelgroep behoren. We willen hun noden en bezorgdheden kennen. Een telefoontje is een uitstekende manier om deze groep inwoners te informeren en te bevragen. Als zij een hulp- of zorgvraag hebben, dan zoeken we daar meteen een goede oplossing voor", zegt burgemeester Bert Maertens.

Het gemeentebestuur van Bredene heeft vandaag zijn plannen voor de komende zes jaar voorgesteld. De stad investeert volgens schepen van financiën Eddy Gryson meer dan ooit tevoren. "36 miljoen euro om precies te zijn. Heel wat aandacht gaat naar infrastructuur zoals het nieuwe zwembad maar we zetten de volgende jaren vooral in op welzijn, armoedebestrijding en dienstverlening."

Tijdens de zomervakantie wordt vanuit de jeugddienst wekelijks een buurtterras georganiseerd op een plein waar Mobspel, de mobiele speelpleinwerking, op dat moment doorgaat. Op deze manier kan er contact gelegd worden met de ouders in de buurt maar ook tussen ouders en buurtbewoners onderling.

Het voltallige schepencollege stelde maandag 8 juli haar beleidsplan voor in de multifunctionele zaal De Klokkenput in Eernegem. Een 100-tal geïnteresseerden woonden de presentatie bij.

Op woensdag 13 maart organiseert het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) samen met de Stad Damme een infomarkt over de omvorming van de N49 expresweg tot autosnelweg. Het deelproject dat eerst zal aangepakt worden is de zone Hoeke. De werkzaamheden starten er in 2020-2021.

In de laatste gemeenteraad van deze legislatuur werd toch nog het budget (de vroegere begroting) 2019 besproken en goedgekeurd door de CD&V-meerderheid. De opcentiemen blijven op 1180 en de personenbelasting op 8 procent. De voltallige oppositie onthield zich.