Alles over Oud Cortryck

Kortrijk Stad Kortrijk ondersteunt private investeringen in erfgoedparels

Wie werken uitvoert aan beschermd onroerend erfgoed, heeft recht op een erfgoedpremie. Sinds 2015 wordt die premie betaald door de Vlaamse overheid, maar daarvoor kwam ook de stad tussen. Voor projecten die voor 1 januari 2015 zijn opgestart, worden dus nog premies uitbetaald door de stad Kortrijk. De voorbije weken kende het bestuur zo'n belangrijke ondersteuning toe aan vier projecten, goed voor een totaalbedrag van bijna 400.000 euro.

Oudste café van de stad wordt gerestaureerd

Café Oud Cortryck, de oudste herberg van de stad, wordt gerestaureerd. Het beschermde café is gevestigd in een klein pand met een zeldzame 17de-eeuwse trapgevel. Het college van burgemeester en schepenen verleende een bouwvergunning aan de firma Leonverimmo van de familiebrouwerij Verhaeghe uit Vichte die enkele jaren geleden Oud Cortryck kocht.