Alles over opwarming van de aarde

Dentergem Oppositiepartij Focus8720 wil Dentergems klimaatplan laten opmaken

Oppositiepartij Focus8720 vroeg op de gemeenteraad naar de bereidheid bij de meerderheid om een Dentergems klimaatplan op te stellen. De partij acht het mogelijk om door middel van acties van korte, lange en middellange termijn de CO2-uitstoot in de gemeente te verminderen.

Kortrijk Kortrijkse studenten mengen zich in klimaatstrijd

Met het oprichten van een lokale afdeling van Students For Climate schieten nu ook de Kortrijkse studenten in actie voor het klimaat. Ze doen dat in navolging van middelbare scholieren en andere studenten die in het hele land al weken actie voeren voor meer ondernemingszin bij politici als het op hun toekomst aankomt.