Alles over OCMW

Het Brugse maatwerkbedrijf Footstep, in de volksmond 'beschutte werkplaats' genoemd, is op zoek naar 50 nieuwe medewerkers. Onder meer de stads- en OCMW-besturen van Brugge en Blankenberge, de VDAB en Groep Intro staan Footstep bij in die zoektocht. "Dit komt er door de sterke groei van ons bedrijf."

Debby Deklerck en Lynn Sobrie kregen bij het Welzijnshuis het gezelschap van een derde brugfiguur: Leni Vanhauwaert helpt nu ook kinderarmoede aanpakken. Dat is ook nodig, aangezien het aantal kwetsbare gezinnen met kinderen in en rond de stad blijft toenemen. Eind 2018 ging het over 11,1 procent tegenover 7,8 procent eind 2015.

Al voor het negende jaar op rij organiseert de Lions Club Oostkamp in samenwerking met het OCMW het project Xmas-4-all. Met dit project biedt de Lions Club de mogelijkheid om aan kansarme gezinnen een mooi kerstpakket te bezorgen met heel wat kwaliteitsvolle food- en non-foodproducten.

Op woensdagochtend om 9.00 uur stelde schepen van Sociale Vooruitgang en Armoedebestrijding Philippe Decoene zijn nieuwe armoedeplan voor in sociaal restaurant Vork. Op datzelfde moment kijkt Emanuel Nsanzimana angstvallig uit zijn raam vanachter half gesloten rolluiken. Hij woont in een pand van leegstandbeheerder Camelot in de Beukenlaan en moest daar eigenlijk gisteren vertrekken. Maar hij kan nergens naartoe. Pas op het laatste nippertje vindt het OCMW voor hem een oplossing, maar ook die is slechts tijdelijk.

Ze was de eerste West-Vlaamse straathoekwerkster. Maar na meer dan 25 jaar de Kortrijkse straten te hebben afgedweild, haalde de Unie der Zorgelozen haar van de straat af. Daar kan Caroline Verhaeghe nu mensen ontvangen waar nooit naar omgekeken wordt. En ze laat er ook hun stem horen. Het toneelstuk 'Ne Woyzeck' dat er eerder te zien, was deels op haar ervaringen gebaseerd. En nu is er ook 'Ik Caroline', een boek over hoe mensen zich vastrijden in de vele regels en procedures van onze bureaucratische samenleving. Altijd zorgend voor haar medemens, serveerde ze ons een ontbijt, waarbij Geert Six, het brein achter de Unie, mee aanschoof. Want ook hij laat zijn stem horen in het boek. Een boek dat dus eigenlijk 'Ik Caroline en ook een beetje hij, Geert' mocht geheten hebben.

In de lokalen van Wieder in de Rozendal in Brugge werd maandagnamiddag het nieuwe project Bruges Best Friends Forever voorgesteld. Het gaat om een samenwerking tussen het Brugse OCMW en Wieder die zich inzetten voor mensen die het financieel minder hebben.

Vorig jaar kampte het AZ Sint-Jan met 1,1 miljoen euro aan onbetaalde facturen. Toch weigert OCMW-voorzitter Pablo Annys een incassobureau in te schakelen om die schulden op te vorderen: "Wij voeren een humaan beleid en proberen te bemiddelen. Want de incassobureaus hanteren woekerprijzen die de schuldenberg nog meer doen oplopen."

Raadslid Marnik Vandenbroucke hekelt de verkoop door het Alveringemse OCMW van twee percelen landbouwgrond aan weerskanten van het voormalige rusthuis Clep. Beide percelen moeten respectievelijk minstens 80.000 euro en 75.000 euro per hectare kosten. "Het is triest dat het OCMW van een landelijke gemeente de prijs van de landbouwgrond mee de hoogte injaagt. Als landbouwer-raadslid distantieer ik mij daarvan."

Vrijdagavond vond de opening plaats van Home Gryson in de Ooievaarstraat. Het gerenoveerde pand vormt een uitbreiding van het naastgelegen stadhuis. Home Gryson, een voormalig weeshuis, wordt de nieuwe kantoorruimte voor de stadsdiensten Openbaar Domein, Ruimtelijke Planning, Patrimonium, Economie en Preventie.

Het OCMW Brugge bezit een bosgebied in Luxemburg van 1.304 hectare, of de grootte van driemaal het Brugse centrum. Het gebied, dat al 120 jaar in openbare handen is, wordt ook de 'bruidsschat van Brugge' genoemd. De houtkap en de jachtrechten op het terrein doen jaarlijks meer dan 1 miljoen euro naar de OCMW-kas vloeien. Of hoe Brugge het geld aan de bomen doet groeien...

In het jaarverslag van de Sociale Dienst werd een opmerkelijke stijging van het aantal hulpaanvragen vastgesteld. Daarvoor werden oplossingen gezocht. De sociale kruidenier DiVers werd opgestart en een aantal nieuwe Veurnaars kreeg een eerste job via het project Tijdelijke Werkervaring.

Het is met wat pijn in het hart dat ze de collega's op het gemeentehuis achter laten, maar als het moet, dan moet het. Omdat de algemeen directeur voortaan alle personeelsleden van gemeente en OCMW samen in het gemeentehuis wil, moeten de wijkagenten Kurt Staelens, Dirk D'Ooghe, diensthoofd Filip Steen en administratief medewerker Fabienne Ameloot plaatsmaken. Momenteel kamperen ze nog op twee locaties, maar hun definitieve kantoor wordt het oud gemeentehuis boven de bibliotheek.

Wie zijn ze? Wat drijft ze? Paul Jambers groeide indertijd uit tot Pieken Paultje door die vragen te stellen. Nu Vlaams Belang piekt en in vele West-Vlaamse gemeenten de sterkste partij is, volgden we 'een zwarte route' doorheen de provincie, om die kiezers te vinden en te horen wat hen drijft. Maar zolang ze niet uit het cordon sanitaire verlost worden, zijn velen niet happig om zich te tonen.

Maandag stelde schepen Philippe De Coene (SP.A), die onder meer bevoegd is voor het nroerend erfgoed in de stad, de laatste afgewerkte woningen van het Kortrijkse begijnhof voor. Met de restauratie van de woningen aan de kant van de Onze-Lieve-Vrouwestraat is de voorlaatste fase van de restauratie afgewerkt. Nu zijn alle 41 woningen van het Begijnhof klaar. Net als de 35 overige woningen worden ook de zes recent gerenoveerde woningen verhuurd. Begin 2020 gaat dan de laatste van de tien restauratiefasen van het Begijnhof van start. Het hele project kost 16,5 miljoen euro.

Volgens schepen van Wonen Philip Bolle (SP.A) verkeren veel Ieperse sociale woningen in slechte staat "door historisch verzuim". Door een deel van het uitgewoond patrimonium en een aantal hoeves te verkopen, wil hij de rest van de sociale woningen versneld renoveren.

In november 2016 ging Lieve Demerre in op de oproep van het OCMW om buddy te worden van de vluchtelingen die erkend zijn en er hun leven proberen uit te bouwen. Lieve deed dat de voorbije 2,5 jaar met zoveel wijsheid en liefde dat ze werkelijk op handen wordt gedragen. Haar engagement ten aanzien van het OCMW wil ze stilaan afronden. "Ik denk dat ik mijn taak heb vervuld", stelt ze. "Wat overblijft, is een zeer warme band met de mensen zelf."

Er lijkt toch opnieuw wat beweging te komen in het dossier van de nabestemming van de historische OCMW-site in Damme centrum. De oude schuur in de tuin van het voormalige rusthuis werd verkocht aan Lode Vanhoutte van De Damse Kaasmakerij. "En de afbraakzone in de Burgstraat werd onder opschortende voorwaarden verkocht aan investeringsgroep Van Hamme Invest die er vier woningen zal realiseren", zegt burgemeester Joachim Coens.