Alles over monument en erfgoed

Heemkundige Johan Ryheul kampte nog met de nasleep van een lang gevecht tegen longkanker. Door de coronapandemie moest hij drie weken in quarantaine. Ideaal om een project te starten om waardevolle gebouwen na te bouwen, te beginnen met de kerk van Snellegem.

Gisterenavond mocht het Digg Hill 80-project uit Wijtschate de Derde Forum Archeologieprijs in ontvangst nemen omdat bezieler Simon Verdegem erin geslaagd was heel de wereld te verenigen rond één project. Ook de multidisciplinaire aanpak van deze indrukwekkende archeologische opgraving kreeg applaus van het Forum Vlaamse Archeologie die deze prijs in het Ieperse Vleeshuis kwam uitreiken.

De Provincie West-Vlaanderen heeft op maandag 25 november een omgevingsvergunning ingediend voor de restauratie en de herinrichting van het Provinciaal Hof op de Markt in Brugge. "We willen er over drie jaar een open huis van maken en investeren 7,7 miljoen euro in dit project", zegt gedeputeerde Bart Naeyaert.

Er is een sloopaanvraag ingediend voor twee erfgoedpanden in de Rogierlaan. De panden dateren uit 1900 en zijn volgens erfgoedvereniging Dement beeldbepalend voor de straat. De actiegroep wijst het stadsbestuur er fijntjes op dat 'erfgoed behoeden voor afbraak' in het bestuursakkoord opgenomen is. Ondertussen zou de bouwheer de aanvraag ingetrokken hebben.

De Steenakkermolen draait opnieuw op volle toeren na een lange renovatieperiode. Op dinsdag 22 en woensdag 23 december laten molenaars Ghislain Ossieur en Donald Destatsbader hun molen met LED-verlichting draaien.