Alles over Moeskroensesteenweg

Rollegem Kleigroevetransporten niet langs E403 of Schreiboomstraat, wel langs historische route

Al sinds augustus 2013 beschikt Wienberger over een vergunning voor het exploiteren van een kleigroeve in Rollegem, een deelgemeente van Kortrijk. Toen al werd bekeken of een ontsluiting via de E403 en E17 een mogelijkheid was voor het vrachtverkeer, maar na verschillende onderhandelingen en aandringen bij het Vlaams Geweest blijkt dat dat momenteel niet kan. De historische route blijft dus zoals initieel voorzien.

Kooigem Buren Doornikserijksweg zijn blij met trajectcontrole "al mocht het iets langer zijn"

Om en bij de 133.000 euro. Zoveel heeft de trajectcontrole op de Doornikserijksweg onze stad al gekost. De eerste bestuurder is nog niet beboet en toch zijn er al heel wat bedenkingen bij het systeem. Buurtbewoners zijn blij dat er iets gebeurt, maar hadden liever het traject van 3,2 km wat langer gezien. "Kan niet", zeggen ze bij de politie, "dan zijn er te veel sluipwegen."

Kortrijk Asfalteringswerken Moeskroensesteenweg in Aalbeke zijn afgerond

De aanleg van de toplaag in asfalt en de voorbereidende werken staan gepland vanaf maandag 1 juli tot en met donderdag 4 juli. Donderdagavond zou de Moeskroensesteenweg vermoedelijk terug worden opengesteld. Als het slecht weer is, kunnen de werken wel uitgesteld of onderbroken worden.