Alles over Minou Esquenet

Stad Brugge en afvalintercommunale IVBO lanceerden op de World Cleanup Day, zaterdag 19 september, de app WePlog waarmee vrijwilliger afvalophalers hun vorderingen kunnen bijhouden. Ook de jongeren van JCI zetten zich opnieuw in op deze World Cleanup Day

Na een inspectietocht van Monumentenwacht krijgt de Sint-Janshuismolen aan de Kruisvest in Brugge een onderhoudsbeurt. "Er is roestvorming opgetreden op de roeden, de basis van de wieken, vooral tegen de askop." De werken zullen vóór het weekend van 30 mei beëindigd zijn. Dan starten allerlei feestelijkheden naar aanleiding van 250 jaar Sint-Janhuismolen.

Het stadsbestuur zoekt 5.000 Bruggelingen die de uitdaging willen aangaan om hun voedseloverschotten sterk te verminderen. "Een derde van al het voedsel dat geproduceerd wordt, eindigt immers in de afvalbak", zegt schepen van Energie en Klimaat Minou Esquenet (CD&V).

Er loopt momenteel een tuchtonderzoek tegen een motard van de wegpolitie, die een jonge Brugse moeder berispte, omdat ze in haar auto langs de Baron de Maerelaan in Lissewege haar baby de borst gaf. Hoe borstvoedingsvriendelijk is Brugge? Er is blijkbaar nog heel wat werk aan de winkel, want kraamzorgcentrum De Wieg is een raamstickeractie gestart, met als titel: 'hier ben je welkom om je kindje te voeden'.

Tegen 2022 moet elke Bruggeling van Vlaanderen 40 kilo minder restafval produceren. De huidige 200 kilo per inwoner moet dringend verminderd worden. IVBO-voorzitter Minou Esquenet staat bijgevolg voor een grote uitdaging. Want nu kieperen de 120 huisvuilophalers 1.000 à 1100 kilo restafval per uur in de IVBO-vrachtwagens. Die zware arbeid zorgt voor nogal wat ziekteverzuim. Dit jaar waren 7 procent van de ophalers meer dan een maand ziek....

Dezer dagen trouwen alle Brugelingen 'in den duk' (in het geheim, ondergedoken, in het donker), op zijn Brugs gezegd. Want de lichten van de gotische zaal in het Brugse stadhuis zijn defect.

Op donderdag 26 september werd The Student Village in de Hauwerstraat ingehuldigd. In het voormalig politiecommissariaat werd niet alleen een centrum voor de vrijzinnigen maar ook een studentenhuis ingericht. Fuiven kunnen de Brugse jongeren voortaan in het Cachot het vroegere cellencomplex.

Brugge plaatst vanaf 1 augustus zes smartspots doorheen de stad om de luchtkwaliteit te meten. Dat doet de stad in het kader van het Europees project SCIFI (Smart Cities Innovation Framework Implementation). De huurprijs van de zes smartspots bedraagt 5.096,7 euro.

De verkoop van de voormalige boks- en turnclub in de Groenestraat is voorlopig door de stad Brugge on hold gezet. Er werden immers zware metalen aangetroffen. Op die plaats moeten nieuwe woningen gebouwd worden.

Sommige bewoners van de Karel de Floustraat op Christus Koning maken zich grote zorgen: de sanering van de grond, die vervuild is met cyanide en zware metalen, laat al jaren op zich wachten. Een vuile erfenis van de vroegere gasfabriek Desclee De Brouwer. "We worden echt door de politici in de steek gelaten..."

Het stadsbestuur stelde een ontwerpbureau aan om het Belfort te restaureren. "De toestand van de toren is sterk verslechterd waardoor een grondige restauratie zich opdringt. We willen het complex ook energiezuiniger en functioneler maken", zegt schepen voor Patrimoniumbeheer Minou Esquenet (CD&V).

In een oud pand in de Langestraat huizen Kopjezwam en Ecoliving, twee stichtingen die zich elk op hun manier inzetten voor een 'circulaire economie'. Met de schenking van vijf compostvaten krijgen zij van schepen van Leefmilieu Minou Esquenet een duwtje in de rug. Al kijken beide projecten op termijn vooral uit naar een definitieve behuizing.

Minou Esquenet (CD&V) is de nieuwe voorzitter van IVBO, de afvalintercommunale van het Brugse Ommeland. Als eerste wapenfeit wil ze de nieuwe sociale woningen in de wijk Duivekete laten verwarmen via het warmtenet van de verbrandingsoven. "IVBO moet een toonbeeld worden van circulaire economie: alles wat er in gaat, moet er uit vloeien als grondstof", zegt ze.

Vijf erkende duikclubs hebben samen een eigen stek in een gebouw van de voormalige Provinciale sport- en uitleendienst in de Doornstraat in Sint-Andries. "Het is niet alleen een onderkomen voor de leden van de duikclubs, het is eveneens de plaats waar niet-duikers kennis kunnen maken met de onderwaterwereld."