Alles over Mercedes Van Volcem

Schepen en parlementslid Franky Demon (CD&V) is niet de enige politieke speler van belang die het advies van Unesco - om de Vesten maximaal te beschermen, ook in relatie tot project Stadsvaart - toejuicht. Ook Mercedes Van Volcem (Open VLD), Pablo Annys (SP.A) en Pol Van Den Driessche (N-VA) willen geen aantasting van de Vesten.

Na de spraakmakende reportage in KW over de manier waarop asbest gestockeerd wordt in de containerparken, bereidt Brugge een totaalaanpak van deze problematiek voor. Schepen Mercedes Van Volcem (Open VLD) plant een bezoek aan Koksijde, om na te gaan hoe ze daar omgaan met die problematiek.

Het speelplein aan de schutterstorens aan de de Polder in Dudzele werd een jaar geleden in gebruik genomen. Het extra speelplein werd gerealiseerd door de grote aanwezigheid van kinderen en uit veiligheidsoverwegingen de kinderen moeten sindsdien niet meer over de Dammesteenweg om naar hartenlust te ravotten. Enig minpunt was het uitblijven van vuilnisbakken, tot nu. Gemeenteraadslid Olivier Strubbe kwam in die periode vaak afval ruimen.

Sommige bewoners van de Karel de Floustraat op Christus Koning maken zich grote zorgen: de sanering van de grond, die vervuild is met cyanide en zware metalen, laat al jaren op zich wachten. Een vuile erfenis van de vroegere gasfabriek Desclee De Brouwer. "We worden echt door de politici in de steek gelaten..."

"Mijn kinderen hebben altijd een heel uithuizige mama gehad en zelden lekker gegeten." Het was een van de meest opvallende passages in het persbericht dat Mercedes Van Volcem verstuurde, kort nadat ze vernam dat een nieuwkomer 'haar' plaats zou krijgen op de federale kieslijst van Open VLD. "Maar wij kwamen nooit iets te kort", reageren haar kinderen Elliott en Maxime.

Een opmerkelijke wending bij Open VLD: Vlaams parlementslid en Brugs schepen Mercedes Van Volcem, die geen genoegen nam met de haar aangeboden lijstduwersplaats op de federale lijst, krijgt alsnog een verkiesbare plaats: de derde plaats op de Vlaamse lijst.