Alles over mensenrechten

Izegem Interim-directeur Unicef België zet stap terug na beschuldigingen over adoptiefraude

Izegemnaar Bernard Sintobin, nog maar sinds vorige week directeur ad interim van Unicef België, is door voorzitter Eddy Boutmans gevraagd zich tijdelijk terug te trekken uit zijn functie. Boutmans haalt "zware beschuldigingen" op Twitter aan het adres van Sintobin aan als reden voor zijn verzoek. Sintobin wordt genoemd in een lopend onderzoek naar mogelijke fraude die begaan is door een Belgische vzw in Guatemala die adopties naar ons land organiseerde.

Kortrijk Guur weer houdt fakkeltocht voor mensenrechten in Kortrijk niet tegen

Even guur als mensenrechten soms gerespecteerd worden, even guur was het avondweer gisteren waarin de fakkeltocht ter verdediging van de mensenrechten werd georganiseerd door het Vrijzinnig centrum Mozaïek en Amnesty International. Met de fakkeltocht werd de zevenstigste verjaardag van de Universele verklaring van de Rechten van de Mens gevierd.

Avelgem "Niet iedereen is gelijk en dat is hard ontwaken"

Wies De Graeve, directeur van Amnesty International Vlaanderen, zit ongetwijfeld in de boeiendste periode van zijn carrière, met als grootste uitdaging de polarisering die het al complexe mensenrechtendebat beheerst. En toch is hij optimistischer dan ooit over zijn werk en de toekomst. "Ik geloof heel hard in die tegenbeweging, in de politiek en bij de burgers."