Alles over Marc Doutreluingne

Burgemeesters Marc Doutreluingne (Lijst Burgemeester) van Zwevegem en Lut Deseyn (Gemeentebelangen) van Avelgem geloven in een negatief advies voor de windmolens in Moen en Bossuit. Daarmee lijkt de bouw van de windmolens in de Zwevegemse deelgemeentes Moen en Sint-Denijs en in Bossuit bij Avelgem wat verderaf.

Intercommunale Leiedal stelt in Sint-Denijs 1 hectare woonuitbreidingsgebied ter beschikking. Via een open oproep kunnen geïnteresseerden een passend voorstel indienen voor een duurzaam, innovatief openruimteproject. Er is slechts een voorwaarde: de invulling moet een meerwaarde bieden voor eht klimaat, de omgeving en de buurtbewoners. Tot 1 januari kan je je voorstel indienen via de site van Leiedal.

De geplande KMO-zone in Knokke stond maandag opnieuw op de agenda van de gemeenteraad. Dit na een klacht van het Actiecomité Leefbaar Knokke dat vindt dat raadslid Antoon Vanassche betrokken partij is en dus niet mocht deelnemen aan de discussie en de stemming.

Het project Windlandschap Moen is strijdig met de beleidsvisie van de gemeente. Dat zegt Zwevegems burgemeester Marc Doutreluingne (Open VLD). Zaterdag raakte bekend dat burgercoöperatie Vlaskracht wil meewerken aan de bouw van 6 windmolens tussen Sint-Denijs en Moen.

De plaatsing van een glazen wand rond het ketelgebouw van Transfo in Zwevegem was de meest in het oog springende en meteen ook laatste grote restauratiedossier van de voormalige elektriciteitscentrale. Nu volgen nog enkele kleine dossiers waarvan men hoopt dat deze tegen 2023 zullen afgerond zijn.

Als het van de burgemeesters uit het zuiden van de provincie afhangt, komen er de komende jaren een aantal trajectcontroles bij. Alle stad- en gemeentebesturen zijn pro, in Kortrijk wil de stadscoalitie er zelfs vier zélf financieren. De besturen van Menen, Wevelgem en Kuurne zien de camera's dan weer als het ideale middel tegen sluipverkeer van vrachtwagens.

De installatievergadering in Zwevegem verliep op twee eedafleggingen na foutloos. De raadsleden legden één voor één de eed af voor burgemeester Doutreluingne. Daarna werden de voorzitter en de leden van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst verkozen.

Afgelopen woensdag stelde de Lijst van de Burgemeester zijn kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen voor. Burgemeester Marc Doutreluingne is uiteraard kopman, terwijl er na het afhaken van de onafhankelijken maar liefst 18 nieuwe gezichten op de lijst te vinden zijn.