Alles over Lies Laridon

Diksmuide Raad van State spreekt Diksmuidse schepenen vrij

Oppositieraadslid Kurt Vanlerberghe (SP.a-open) was de eerste die kenbaar maakte dat de Raad van State de vordering van SP.a-open, N-VA en Groen tegen de benoeming van de schepenen, de gemeenteraadsvoorzitter en van de voorzitter van het bijzonder comité van de sociale dienst heeft verworpen. Het schepencollege kan opgelucht ademhalen na meer dan een half jaar onzekerheid, want ze mogen allemaal hun functie behouden.

Diksmuide N-VA wil centrum van Diksmuide veiliger maken met 'ronde vijfhoek'

In een toegevoegd punt op de gemeenteraad stelde Bert Laridon (N-VA) voor om met éénrichtingsverkeer in een aantal centrumstraten een ronde vijfhoek te creëren. Dat zou de verkeersveiligheid bevorderen. Hij vond steun bij de oppositie, maar niet bij de meerderheid die eerst het effect van de geplande omleidingsweg wil afwachten.

Langemark-Poelkapelle Gemeenten dumpen hun app

De gemeente- of stadsapp werd in veel gemeenten ingevoerd als de digitale brug tussen burger en gemeente, maar nu aanbieder Mobicage wil dat de kassa rinkelt, is het enthousiasme bij veel gemeentebesturen danig geslonken. Ondertussen stapten Diksmuide, Langemark-Poelkapelle, Zonnebeke en Vleteren al uit de samenwerking met de provider.

Diksmuide Lies Laridon reageert op het overlijden van haar vader

Hendrik Laridon is zaterdagmorgen overleden na hartproblemen in het AZ Delta in Roeselare. Hij was 27 jaar burgemeester van Diksmuide en 29 jaar provincieraadslid. Zijn dochter Lies trad in zijn politieke voetsporen. "Papa was een man van het volk wiens deur altijd open stond. Daarnaast koesterde hij zijn gezin", typeert ze haar vader.

Diksmuide 180 nieuwe woningen op oud voetbalveld bij Tuinwijk in Diksmuide

Vlakbij het centrum worden 180 nieuwe woningen gerealiseerd. De nieuwe verkaveling is gesitueerd op het oude voetbalveld bij de Tuinwijk en beslaat 7 hectare. De verkoop start in 2020. Er is al gestart met de aanleg van wegen en rioleringen. Het bouwrijp maken van het domein zal 4 miljoen euro kosten.

Diksmuide CD&V Diksmuide stuurt kat naar Raad voor Verkiezingsbetwistingen

Woensdagmiddag vond de behandeling plaats voor de Raad van Verkiezingsbetwistingen van de procedure inzake de benoeming van de leden van het schepencollege, de voorzitter van de gemeenteraad en de voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst in Diksmuide.

Diksmuide "Trajectcontroles? Weggesmeten geld!"

De plannen van Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) om zes trajectcontroles in te voeren in Diksmuide botsen op hevige weerstand van lokale politie en stadsbestuur: er was geen overleg, de controles zijn op de verkeerde locatie en de verwerking van de pv's vergt extra middelen voor de politie. De minister blijft echter voet bij stuk houden. De trajectcontroles komen er sowieso.

Diksmuide S.pa-open Diksmuide start met nieuw bestuur op de oppositiebank

S.pa-Open Diksmuide verkoos donderdagavond een nieuw bestuur dat zich strijdvaardig toont om de volgende 6 jaar de verantwoordelijkheid op te nemen en zich in te zetten voor élke Diksmuideling onder het motto 'Zekerheid voor iedereen'. Kurt Vanlerberghe blikte terug op de voorbije verkiezingen en spreekt voor het eerst openhartig over hoe 18 jaar samen besturen met de CD&V eindigde in een verkiezingsdebacle.

Diksmuide Politie Diksmuide weigert boetes uit te schrijven voor 'absurde' trajectcontroles

De Stad Diksmuide en de politiezone Polder zijn niet te spreken over de manier waarop het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) twee nieuwe trajectcontroles heeft neergepoot. De politie weigert zelfs, als die controles operationeel zijn, boetes uit te schrijven. AWV betreurt die houding en meent dat de locaties goed doordacht zijn.

Diksmuide Oppositie zal klacht indienen tegen benoeming schepencollege in Diksmuide

Tijdens de Diksmuidse gemeenteraad van begin januari, die bedoeld was als installatievergadering, legden alleen de gemeenteraadsleden de eed af. De oppositie legde toen de verkozen meerderheidspartijen het vuur aan de schenen en eiste een antwoord of er nu al dan niet een voorakkoord voor de verkiezingen was ondertekend en een nieuwe voordrachtsakte na de verkiezingen. Een antwoord kwam er niet, maar wel werd meegedeeld dat het schepencollege zou worden verkozen bij geheime stemming, twaalf dagen later, op de gemeenteraad van 14 januari, met een ongeziene opkomst van publiek en pers.

Diksmuide Negatief advies voor politiekantoor op site oude rijkswachtkazerne

De Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening bracht een negatief advies uit voor de site van de voormalige rijkswachtkazerne in de Rijkswachtstraat om daar het nieuwe politiekantoor op te trekken waar politiezone Polder dringend behoefte aan heeft. Volgens Gecoro zou het financiëngebouw een betere keuze zijn.