Alles over Kunstroof

In Varsenare bij Jabbeke zijn kunstdieven er maandag vandoor gegaan met twee originele werken van Belgische schilder René Magritte. De twee stukken hebben naar schatting een waarde van om en bij de 360 000 euro. De eigenaar van de schilderijen koestert maar weinig hoop dat de twee topstukken nog ooit gevonden worden.

Dag op dag 32 jaar geleden zijn in het Oostendse museum op het Wapenplein drie Ensorschilderijen gestolen. In dit Ensorjaar met de 150ste verjaardag van de schilder, herinnert bijna niets meer aan de Ensorroof van toen. Toch was de diefstal in 1978 één van de grootste kunstroven van ons land. Pas twee jaar later vindt een jongen uit Roeselare het bekendste gestolen werk van Ensor terug in de duinen van Mariakerke.