Alles over Jurgen Vanlerberghe

Poperinge Nieuwe verkaveling Henri Permekeplein in Poperinge ingehuldigd

Tussen de Westlaan en de Korte Werf werd de nieuwe verkaveling van de bouwmaatschappij De Mandel ingehuldigd. Die kreeg de naam Henri Permekeplein mee, naar de naam van de vader van de gekende kunstschilder Constant Permeke. De familie woonde destijds in Poperinge.

Brugge Provincie zal dierenasielen niet subsidiëren

Maarten Tavernier van Groen heeft hiertoe een voorstel ingediend op de provincieraad van vandaag, maar het werd door de meerderheid niet aanvaard. "Dit is niet meteen onze bevoegdheid", stelde gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe (SP.A).

Brugge Veel nieuwe namen bij West-Vlaamse kandidaten voor Europa

Op de lijsten voor de Europese verkiezingen vinden we een twintigtal West-Vlamingen terug. De meeste onder hen doen voor de eerste keer mee. Van al die kandidaten is enkel Geert Bourgeois zeker van zijn zitje in het Europees Parlement : hij trekt immers de N-VA-lijst.

Oostende Provincie wil fietssnelweg langs Kustweg

De provincie en de Vlaamse overheid stellen een studiebureau aan om een studie uit te voeren over een toekomstige fietssnelweg langs de de Kustweg tussen Brugge en Oostende.

Provincie West-Vlaanderen wil één miljoen kurken inzamelen

De provincie West-Vlaanderen wil samen met Beweging.net, de West-Vlaamse Milieufederatie en de afvalintercommunales minstens één miljoen kurken inzamelen. Met de campagne "Mag ik deze kurk van jou" promoten de partners de circulaire economie. In totaal worden 350 inzameldozen verspreid over de hele provincie.

Provincie-putsch van Poperinge? "Puur toeval"

Met de gedeputeerden Jurgen Vanlerberghe (SP.A) en Sabien Lahaye-Battheu (Open VLD) en Christof Dejaegher als provincieraadsvoorzitter ziet het provinciebestuur er de komende bestuursperiode opvallend Poperings uit. Pittig detail: de twee collega-gedeputeerden zijn tegenstanders in de Poperingse gemeenteraad.

Brugge Sabien Battheu verlaat parlement en wordt provinciaal gedeputeerde

De kogel is door de kerk : vandaag werd beslist wie de vier gedeputeerden worden die provincie West-Vlaanderen de komende zes jaar zullen besturen. Meest opvallende naam is die van Sabien Battheu van Open VLD, die de Kamer van Volksvertegenwoordigers zal ruilen voor de deputatie.

Brugge Huidige coalitie gaat door in provincieraad

Wat algemeen vermoed werd, wordt bevestigd : CD&V, SP.A en Open VLD willen ook in de komende zes jaar de provincie besturen. Tegen eind deze week zouden ook de namen van de nieuwe gedeputeerden bekend moeten zijn.

Poperinge Jurgen Vanlerberghe trekt dan toch de lijst Samen

De Poperingse schepen Jurgen Vanlerberghe trekt voor de derde opeenvolgende keer de lijst van Samen voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober. Sommigen speculeerden dat een van de nieuwkomers die lijst zou trekken, na het zware verlies bij de vorige verkiezingen.