Alles over Joris Hindryckx

Houthulst N-VA Houthulst: "Debiet leidingen industriezone onvoldoende om te blussen"

Volgens N-VA waren er bij de jongste drie branden in de Houthulstse industriezone problemen met het debiet van de leidingen bij de bluswerken. Julie Descheppere (N-VA) drong op de gemeenteraad van donderdagavond dan ook aan om met de geplande uitbreiding van het industrieterrein daar rekening mee te houden.

Houthulst Omgeving Markthuis in Houthulst wordt heringericht

In het meerjarenplan zal budget vrijgemaakt worden om de omgeving van het Markthuis, het bushokje en begraafplaats in Houthulst te vernieuwen. Dat meldde burgemeester Joris Hindryckx (CD&V) op de gemeenteraad.

Houthulst N-VA Houthulst neemt kostprijs vrijetijdscampus onder vuur

Op de gemeenteraad van Houthulst van donderdagavond ging N-VA in de clinch met burgemeester Joris Hindryckx (N-VA) over de kostprijs van de vrijetijdscampus. Hindryckx beweert dat die 12,5 miljoen euro kost, N-VA heeft het over minstens 54 miljoen euro.

Houthulst Buitenschoolse kinderopvang Houtekind barst uit zijn voegen

Er zijn meer kinderen in de buitenschoolse kinderopvang Houtekind in Houthulst dan de capaciteit. Daarom besliste het gemeentebestuur om het reglement aan te passen zodat ouders voortaan hun oogappels moeten inschrijven voor de grote vakantie, maar een uitbreiding van de buitenschoolse kinderopvang dringt zich op.

Houthulst Joris Hindryckx: "Het zou volksbedrog zijn, mocht ik geen burgemeester worden"

Voor velen is het een verrassing en niet in het minst voor hem zelf, maar Joris Hindryckx keert terug als burgemeester van Houthulst. De directeur van Vives is er alvast van overtuigd dat hij het burgemeesterschap kan combineren met zijn job en heeft veel vertrouwen in zijn opvolger. "Jeroen Vandromme moet over zes jaar de lijst trekken", zegt hij.

Houthulst Rist nieuwe namen bij CD&V en Open VLD Houthulst

Minder dan een half jaar nog voor we met zijn allen naar de stembus trekken. Op 14 oktober kies je wie de volgende zes jaar Houthulst zal besturen. Wie en welke partijen vind je straks op de lijsten, wie doet niet meer mee? Tijd voor een stand van zaken.

Kortrijk Onze studenten zitten te krap, maar Vives belooft beterschap

Wordt Kortrijk het Oxford aan de Leie? Nu al telt de stad bijna 11.000 studenten. Provinciehoofdstad Brugge blijft ver achter met 8.500. De Kortrijkse hogescholen en universiteiten blijven investeren in onderzoeks- en opleidingscentra. En dat is nodig, want ze barsten uit hun voegen. Nog dit jaar investeert Vives 9 miljoen euro in een nieuwbouw voor de opleiding onderwijs, die van Tielt naar Kortrijk verhuist.

Houthulst De favoriete restaurants van Joris Hindryckx

Joris Hindryckx heeft als algemeen directeur van hogeschool VIVES meer dan 11.000 studenten onder zijn vleugels, maar de 55-jarige Houthulstenaar is ook politicus. Van 2003 tot 2012 was hij burgemeester van Houthulst. Nu is hij schepen van Onderwijs en Financiën. Onlangs maakte hij bekend dat hij met een tweede plaats op de CD&V-lijst in Houthulst opnieuw een schepenmandaat ambieert in de volgende legislatuur.