Alles over Joost Cuvelier

Momenteel hebben een 35-tal bewoners van het Torhoutse woonzorgcentrum Sint-Augustinus last van maag- en darmklachten. "Bij een aantal bewoners is de aanwezigheid van het besmettelijke norovirus bevestigd", aldus de bevoegde schepen Joost Cuvelier.

Tijdens de gemeenteraadszitting van maandag werd de stedelijke jaarrekening 2018 toegelicht. Schepen Joost Cuvelier (CD&V) zei dat de stadsfinanciën blaken van gezondheid, maar oppositielid Koen Sap (N-VA) was het daar niet mee eens. "Met het oog op wat er in de voorziene projecten geïnvesteerd moet worden, is de financiële toestand ontoereikend", sneerde hij. Bertrand Vander Donckt van de andere oppositiepartij Groen daarentegen loofde de positieve financiële toestand van de stad.

De Kunstacademie bestaat tien jaar en barst uit haar voegen. De kaap van de 2.000 leerlingen komt stilaan in zicht. Gevolg: te weinig ruimte in het oud-hospitaal Ten Walle om alle lessen te laten plaatsvinden. Als voorlopige oplossing wordt een deel van het vroegere pand van het Sociaal Huis ingepalmd.

De personeelsdirecteur van het eengemaakte Lokaal Bestuur Torhout werd zopas voor drie maanden geschorst. De 42-jarige man, die in Torhout woont, heeft zich niet persoonlijk verrijkt, maar drie personeelsleden op eigen houtje hoger ingeschaald, waardoor ze meer wedde opstreken.

De plooien tussen de Torhoutse partijen CD&V en N-VA lijken gladgestreken te zijn na de door de Raad voor Verkiezingsbetwistingen verworpen klacht over de verkiezingsuitgaven van de christendemocraten. Koen Sap en zijn partij N-VA gaan niet in beroep tegen het arrest.

De klacht van (bijna) N-VA-gemeenteraadslid Koen Sap tegen CD&V in Torhout werd zo goed als zeker door de Raad voor Verkiezingsbetwistingen verworpen. Het arrest is nog niet officieel bezorgd - dat zal vermoedelijk pas maandag gebeuren - maar alles wijst in die richting.

Vorige maandag, net vóór kerstavond, werd in Brussel de klacht van N-VA'er Koen Sap bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen behandeld. De bevoegde kamer van het rechtscollege, bestaande uit drie bestuursrechters, moest oordelen of de Torhoutse CD&V in de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen de toegestane limieten voor de verkiezingsuitgaven overschreden heeft. Het rechtscollege houdt zijn uitspraak in beraad tot kort na Nieuwjaar.

Maandagavond legde schepen van Financiën Joost Cuvelier (CD&V) een aanpassing van het Torhoutse meerjarenplan voor. N-VA stelde zich vragen bij de financiële haalbaarheid. De oppositiepartij schat dat er een groot bedrag te weinig in het meerjarenplan voorzien is om alle projecten te kunnen uitvoeren.

Maandagavond boog de Torhoutse gemeenteraad zich over het stadsbudget 2019. "Torhout is en blijft een financieel gezonde gemeente", zei schepen van Financiën Joost Cuvelier (CD&V). "De geleverde inspanningen van de voorbije jaren werpen hun vruchten af."

Maandagavond heeft de Torhoutse gemeenteraad zich over liefst... 23 belastingreglementen voor 2019 gebogen. De bijzonderste tarieven blijven onveranderd, en dit nu al jaren na elkaar: 8% aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting en 1.102 opcentiemen op de onroerende voorheffing, ongeveer gelijk aan de vroegere waarde 1.750.

Geen van de Torhoutse politieke partijen die aan de gemeenteraadsverkiezingen van zondag 14 oktober deelgenomen heeft, is financieel haar boekje te buiten gegaan. Uit de officiële cijfers over de campagne-uitgaven blijkt dat iedereen - zowel individueel als op partijniveau - keurig binnen de wettelijke beperkingen gebleven is. Opvallend: Hilde Crevits, die de CD&V-lijst trok en straks in mei West-Vlaamse lijsttrekker voor de Vlaamse verkiezingen van haar partij is, sprong opvallend sober met de uitgaven om.

Vrij kort na de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober had CD&V haar coalitie met SP.A voor de komende zes jaar rond. Ook werden de namen van de schepenen snel bekendgemaakt, twee wissels gedurende de legislatuur inbegrepen. Maar met de bevoegdheden liep het duidelijk minder vlot.

Tromgeroffel en trompetgeschal. Het Houtlands Harmonieorkest, het Houtlands Jeugdensemble en de Houtlandse Benjamins van de vzw Jongelingskring enerzijds en de harmonie Rhetorika anderzijds hebben een nieuw onderkomen. En voor het eerst in de geschiedenis is dat bovendien hetzelfde onderdak: het parochiale complex 't Centrum in de Beerstraat. De stad huurt het pand aan de vzw Parochiale Werken Decanaat Torhout en de harmonieën betalen een bijdrage voor het gebruik.

De coalitie van CD&V en SP.A voor de komende zes jaar is een feit en de schepenen zijn bekend. Maar met de bevoegdheden zijn de twee partijen nog niet helemaal rond, al liggen de grote lijnen vast. Intussen laten de oppositiepartijen Groen en N-VA zich negatief uit over de coalitievorming. Ze voelen zich door CD&V gepasseerd en kondigen beide aan dat ze in de gemeenteraad voor stevig weerwerk zullen zorgen.

heeft aan een wel héél dun zijden draadje gehangen, maar CD&V heeft vorige zondag in Torhout weer de absolute meerderheid behaald. Met amper één felbevochten zetel op overschot werd het 14 tegen 13, daar waar de christendemocraten nu nog met 15-12 de politieke dans leiden. En dus is de vraag die op vele lippen brandt: gaat CD&V straks toch weer solo de stad besturen die dit al sinds 1983 gewoon is? Of geeft ze de absolute meerderheid prijs en kiest ze voor het eerst in 36 jaar voor een coalitie?