Alles over Jan Jambon

Woensdagmorgen 30 januari stelden lijsttrekkers Sander Loones en Bert Maertens op een persconferentie in Roeselare de N-VA-topkandidaten voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers en het Vlaams Parlement voor.

Kersvers burgemeester van Middelkerke Jean-Marie Dedecker (LDD) bevestigt noch ontkent dat hij op de Kamerlijst van N-VA zal staan. Nochtans had hij iets in die zin laten uitschijnen op de nieuwjaarsreceptie in Middelkerke, schrijft De Standaard woensdag. "Het klopt niet, maar als er interesse is vanuit N-VA heb ik er wel oren naar", reageert Jean-Marie Dedecker kort.

In een volle zaal N-VA-leden en sympathisanten verwelkomde ex-minister van Defensie Sander Loones zaterdagavond op de nieuwjaarsreceptie in cc CasinoKoksijde zijn partijgenoot en ex-minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon.

Uit een rapport besteld door voormalig minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) blijkt dat de huidige 19 lokale politiezones in West-Vlaanderen best omgevormd zouden worden naar zeven zones. De fusies lijken onafwendbaar, alleen staat het merendeel van de burgemeesters en korpschefs er niet voor te springen. "Het ligt gevoelig, maar ik denk dat de politie efficiënter kan werken als ze fuseert tot grotere zones", zegt gouverneur Carl Decaluwé.

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken brengen maandag een bezoek aan de havens van Folkestone en Dover in Groot-Brittannië. De reis kadert in de voorbereiding op de verdere beveiliging van de haven van Zeebrugge - een van de punten uit het plan in de strijd tegen mensensmokkel en transmigranten, aldus het kabinet-Jambon.

Het West-Vlaams interventiekorps van de federale politie wordt vanaf donderdag versterkt met tien extra krachten. Daarmee lost minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon een eerste belofte in om de transmigrantenproblematiek in West-Vlaanderen en dan in het bijzonder in Zeebrugge in te dijken. Provinciegouverneur Carl Decaluwé bevestigt het nieuws.

Een groepje schuilende transmigranten onder de carport, een buitenstopcontact waar gsm's liggen op te laden of een schuimende vijver omdat iemand zich net tussen de vissen heeft gewassen. Kleine overlast, geen criminaliteit. "Die mensen hadden geen kwade bedoelingen." Toch halen de bewoners van de Legeweg, de Kroondreef en de Varsenareweg in Jabbeke een week na de sluiting van de snelwegparking langs de E40 opgelucht adem. "Van de ene dag op de andere dag waren ze plots allemaal weg."

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) zal op de kortst mogelijke termijn alle burgemeesters van gemeenten uitnodigen die op hun grondgebied een snelwegparking hebben. Hij wil de problemen op de parkings in kaart brengen, maar ook tekst en uitleg geven bij de initiatieven van de federale overheid om de problemen met transmigranten op die parkings aan te pakken. Het kan voor vicepremier Jambon alvast niet de bedoeling zijn zomaar parkings te sluiten.