Alles over Heernisse

Diksmuide Grote stap vooruit in project zuidwestelijke omleidingsweg Diksmuide

Eindelijk komt er weer schot in de aanleg van de zuidwestelijke omleidingsweg in Diksmuide. Eerder dit jaar liep het al jaren aanslepende dossier de zoveelste vertraging op na het weigeringsbesluit eind 2018 van minister Joke Schauvliege. De opnieuw ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning is nu wel volledig en ontvankelijk verklaard en vanaf 6 september loopt het openbaar onderzoek.

Diksmuide Primeur voor Diksmuide: eerste geautomatiseerde transport op water

De camperparking Heernisse maakt plaats voor het eerste proefproject van geautomatiseerd transport in Vlaanderen. Op dinsdag 26 maart besliste het college van burgemeester en schepenen van Diksmuide om de procedure voor de aanleg van een camperparking in de Heernisse stop te zetten.

Diksmuide Onbemand schip vaart voor het eerst op de IJzer

Op de IJzer is dinsdag een pilootproject gestart rond autonoom varen. De komende zes maanden voeren projectpartners de Vlaams Waterweg, de POM West-Vlaanderen en KU Leuven uitvoerig testen uit met een schaalmodel van 4,6 meter lang. Ze bekijken onder meer op welke schaal onbemand varen kan ingezet worden, en vooral of het economisch rendabel is om autonome, slimme schepen in te zetten op de binnenvaart.

Diksmuide Diksmuide: "We clusteren onze diensten"

De stad gaat de dienstverlening naar de burgers toe clusteren op drie sites. Alles wat met omgeving te maken heeft, komt in het administratief centrum op de Heernisse; voor burgerzaken zullen Diksmuidelingen in het stadhuis op de Grote Markt moeten zijn terwijl het sociaal huis op het IJzerheemplein zal staan voor alles wat welzijn is. Elke site krijgt een centraal aanspreekpunt. "Enkel op afspraak werken, willen we niet doen", zegt burgemeester Lies Laridon.

Diksmuide Packo Diksmuide breidt uit

Packo Inox Diksmuide, gelegen langs de Cardijnlaan op het industrieterrein Heernisse, is gestart met uitbreidingswerken. Het complex wordt met 1.200 m² gebouwen uitgebreid. Ondertussen zijn er vestigingen over de hele wereld : niet alleen in Zedelgem en Diksmuide, maar ook in Frankrijk, Ierland en zelfs in China.