Alles over Haven Oostende

De Oostendse haven heeft er een goed jaar opzitten. De cargo steeg met 1,7 procent en de installatie van de windmolens gaat gepaard met extra tewerkstelling. Of er een nieuwe ferrylijn komt, blijft af te wachten door de Brexit.

Tussen de drukke pleziervaart die de zomerse Oostendse haventrafiek kleur geeft, blijven installatieschepen en windturbineonderdelen vanuit de haven richting offshoreparken in opbouw laveren. Zo arriveerde donderdag het indrukwekkend transformatorstation voor het park Northwester 2.

Tijdens de gemeenteraad van 15 december werden de nieuwe Statuten van de Oostendse Haven goedgekeurd. Hierdoor wordt het Autonoom Gemeentebedrijf Haven Oostende vanaf 1 februari 2019 omgevormd tot een NV van Publiek Recht. Haven Oostende krijgt een kleinere maar slagkrachtige raad van bestuur.

Universiteit Gent (UGent), POM West-Vlaanderen en het autonoom gemeentebedrijf Haven Oostende (AGHO) richtten de nv Ostend Science Park op. Met deze gemeenschappelijke vennootschap willen de drie partners de blauwe economie en het marien en maritiem onderzoek in Oostende verder verankeren.

Vrijdagmiddag omstreeks 17 uur verliet de eerste imposante lading met onderdelen voor de bouw van twee windturbines voor het Rentelpark de Oostendse haven met het 134 meter lange installatieschip Sea installer.

De haven van Oostende besluit 2016 met een pak groeicijfers. Die groei is vooral ingegeven door de zogenaamde 'Blue Growth', met onder meer offshore windmolenparken, waar Oostende de jongste jaren steeds meer heeft op ingezet.