Alles over Hannelore Vanhoenacker

Kortrijk Kortrijk herziet parkeerbeleid: "Als je merkt dat er geen draagvlak is, moet je ingrijpen"

Vanaf 15 oktober zal je weer langer dan twee uur kunnen parkeren in de Kortrijkse binnenstad. Ook abonnementen voor mensen die er werken worden goedkoper en kosten nog 50 in plaats van 80 euro per maand. Het stadsbestuur moest inbinden na een golf van verontwaardiging van zowel inwoners als de horeca. Een petitie tegen het parkeerbeleid verzamelde in enkele dagen tijd zelfs 1.000 handtekeningen. "We wijken niet af van onze visie, maar sluiten wel een compromis", aldus schepen van Mobiliteit Axel Weydts (SP.A).

Heule Aannemer richt ravage aan in Heulepark: "Dit gebeurde achter onze rug"

Er was de laatste weken heel wat te doen rond de bomenkap in Heulepark. Verschillende zieke bomen moesten verwijderd worden, maar dat gebeurde niet op een correcte manier. "De aannemer had geen respect voor het park", aldus Matti Vandemaele (Groen). Zelfs een boom uit de tuin van een gemeenteraadslid sneuvelde. Schepen Bert Herrewyn (SP.A) geeft toe dat niet alles volgens het boekje verliep. "Achter onze rug zijn dingen gebeurd die niet door de beugel kunnen."

Kortrijk Exit Stefaan De Clerck, de kroniek van een aangekondigd vertrek

Oud-burgemeester Stefaan De Clerck verlaat de Kortrijkse gemeenteraad. Nieuwsmanager KW Kortrijk-Menen Mieke Verhelle volgt al jaren de Kortrijkse politiek en laat haar eigen licht schijnen op het afscheid. "Iedereen wist dat het anders moest. Verjonging, vernieuwing. Alleen waren het vooral de oude krokodillen die opnieuw verkozen waren. En die houden nu eenmaal van de zon."

Kortrijk Oppositie is voor fietszone, handelaars eerder ongerust: "En de senioren dan, meneer?"

Ondanks de unanieme goedkeuring van het fietszoneplan in de gemeenteraad, staken toch een aantal bezorgdheden de kop op. Zo denkt vooral CD&V aan de mobiliteit van senioren en hoopt Groen dat de fietszone nog maar een eerste stap is in een grotere aanpak. Enkele handelaars met een zaak in wat binnenkort de fietszone wordt, trokken hard van leer tegen schepen van Mobiliteit Axel Weydts.

Kortrijk Felle discussie over budget voor kerstverlichting op Kortrijkse gemeenteraad

De hoge budgetten voor kerstverlichting die schepen Arne Vandendriessche (Team Burgemeester) vorige week aankondigde zorgden voor heel wat discussie in de gemeenteraad van maandagavond. Zowel CD&V als Vlaams Belang vonden dat het geld beter besteed kan worden, Groen verliet zelfs de zaal. Volgens de schepen is het budget amper hoger dan andere jaren.

Kortrijk Oppositiepartijen CD&V en Groen vormen één front: "Inspraak in Kortrijk? Eén grote grap!"

"Kortrijk wordt de enige stad in Vlaanderen waar zowel oppositie als meerderheid inspraak krijgt in het beleid." Dat is woord voor woord wat burgemeester Vincent Van Quickenborne vlak na de gemeenteraadsverkiezingen in oktober beloofde. Zelfs toen leek dat al te mooi om waar te zijn. Een goede drie maanden later blijft er volgens de oppositiepartijen CD&V en Groen van die belofte niks meer over. "Dat hele idee van inspraak is gewoon één grote grap. Als de veranderingen die nu voorliggen erdoor komen, dan wordt de Kortrijkse democratie een lachertje", is Hannelore Vanhoenacker van CD&V scherp.

Kortrijk Kortrijkse meerderheid nodigt op dag één uit tot samenwerken

Wie last heeft van claustrofobie, bleef beter weg bij de installatie van de gemeenteraad. De sympathisanten verdrongen elkaar om getuige te zijn van de eedaflegging van hun favoriete gemeenteraadslid. Burgemeester Van Quickenborne benadrukte nogmaals dat hij de hand reikt naar de oppositie.

Kortrijk Hannelore Vanhoenacker analyseert toekomst: "Eerlijk? Er zijn veel ego's in de politiek"

"Er gaat verandering komen bij CD&V 4.0. Het moét." Het geduld van Hannelore Vanhoenacker, fractieleider van CD&V Kortrijk is op. De partij strandde na meer dan honderd jaar besturen in 2012 in de oppositie en dat liep, om het zacht uit te drukken, niet van een leien dakje. De beloofde vernieuwing lijkt er niet te komen nu onder andere Stefaan De Clerck (67) en Jean de Bethune (59) opnieuw de eed aflegden als gemeenteraadslid. Maar het is een kwestie van tijd, belooft Hannelore.

Bissegem Toegang parking Rietput in Bissegem wordt tijdelijk verlegd, handelaars niet tevreden

Op een infomoment voor de buurt van de Driekerkenstraat in Bissegem woensdagavond, is een van de voorstellen het afsluiten van een van de twee toegangen van de parking Rietput. Alle verkeer moet nu via de Neerbeekstraat de parking op. Betrokken handelaars werden hier nog niet over geconsulteerd. Ze zijn niet meteen enthousiast over het idee. "Het gaat wel om een proefproject", benadrukt schepen Axel Weydts.

Kortrijk Verhaal van Ghislain krijgt staartje op de gemeenteraad Kortrijk

David Wemel (Groen) bracht de alom geliefde bloemist Ghislain maandagavond op de gemeenteraad nog even ter sprake. Hij pleit voor een automatische compensatie voor handelaars die getroffen worden door wegenwerken en meer ondersteuning bij het invullen van de nodige papieren.

Kortrijk Het Kortrijks water wordt nog net geen wijn: stadscoalitie heeft eerste beleidsplannen al klaar

Dat er, enkele uitzonderingen niet te na gesproken, niet echt een nationale lijn te ontwaren was in de verkiezingsuitslagen van 14 oktober, is eigenlijk het beste bewijs van het nut van lokale verkiezingen. De lokale sterke man doet het, eender welke kleur hij heeft, was de analyse van Bart De Wever. En Kortrijk bleek geen uitzondering op de regel van De Wever. Het was al Van Quickenborne wat de klok sloeg in Kortrijk. Hij wil van zijn stad 'de beste stad van Vlaanderen maken'.

Kortrijk Vincent Van Quickenborne: "Het is een privilege om te mogen doen wat ik doe"

Vertrouwen moet je verdienen. Vincent Van Quickenborne heeft er hard moeten voor werken. Dat hij een slimme strateeg was, een durver en een hervormer, had hij in de Wetstraat al wel vaker bewezen, maar de zet waarmee hij zes jaar geleden de hegemonie doorbrak in zijn eigen thuisstad, wekte hier en daar nogal wat wrevel. Zes jaar van hard werk leverde hem veel sympathie en respect op. En vooral: waanzinnig veel stemmen. Onder de vacht van dit politieke dier schemert almaar meer een warme burgervader door. De burgemeester onderbrak voor ons zijn drukke coalitiebesprekingen en liet ons even meekijken in zijn hart. Al waarschuwde hij meteen: "Bij mij kan je de mens niet scheiden van de politicus."

Kortrijk Het kostenplaatje van de Kortrijkse verkiezingsbeloften

De voorbije jaren onderging Kortrijk een metamorfose, maar de investeringen stoppen niet met de verkiezingen. Elke partij heeft een investeringsplan voor Kortrijk klaar voor de komende zes jaar. Daaruit blijkt dat de grote partijen grotendeels op dezelfde lijn zitten.

Kortrijk CD&V 4.0 pleit voor politiepost in centrum en wijkagenten in Kortrijk

Het nieuwe politiegebouw is bijna af, maar voor CD&V 4.0 volstaat het moderne commissariaat alleen niet. De partij van lijsttrekker Hannelore Vanhoenacker pleit voor een post in het centrum van de stad, dicht bij de inwoners. "Daarnaast willen we ook de rol van de wijkagent in de buurten en deelgemeenten herwaarderen", klinkt het.

Bissegem CD&V wil Plaats in Bissegem ondertunnelen

CD&V 4.0 wil komaf maken met de files die dagelijks in het centrum van Bissegem staan. "Of we creëren een nieuwe dorpskern, of we ondertunnelen Bissegemplaats", stelt Hannelore Vanhoenacker. "Dat laatste is haalbaar en kan gefinancierd worden met het geld dat voor de N328 was voorzien."

Kortrijk Fietszone in Kortrijk geen garantie voor propere lucht

Een betere luchtkwaliteit in Kortrijk: dat is een van dé thema's van de verkiezingen. Veel partijen willen een fietszone in de binnenstad, SP.A wil die zelfs gecombineerd zien met een lage-emissiezone. Experten hebben daar hun bedenkingen bij. "Fietsstraten zijn goed, maar als er elke dag files op de invalswegen staan, heeft dat geen zin", weten Filip Meysman en Johan De Mol.