Alles over geschiedenis

Bij de werkzaamheden voor de heraanleg van de Katelijnestraat in Brugge worden momenteel de fundering van de oude, afgebroken 15de-eeuwse Katelijnepoort blootgelegd. "De vondst was zeker verwacht maar daarom niet minder mooi", zegt Thomas Pieters van het archeologisch bureau BAAC Vlaanderen.

Voor de heemkunde kring Ridefort schreef Danny Sap het verhaal over het leven van Philomen De Knock, kanonnier tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij overhandigde het stuk persoonlijk aan Kjartania Inghelbrecht, de kleindochter van Philomen.

Als allereerste stad in Vlaanderen pakt Oostende uit een expositie over de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog. De tentoonstelling 'Vernieling en wederopbouw. Oostende 1944-1958' is samengesteld door Marc Dubois. Hij was ook de eerste publicist die de unieke architecturale kwaliteiten van het Oostendse postgebouw verdedigde.

Ook in Middelkerke, Westende en Lombardsijde zorgde de Groote Oorlog voor onnoemelijke ellende, verschrikking, angst en dood. Dit is het boeiende, maar ontluisterende verhaal van Hendrik 'Henri' Hollevoet, verteld door zijn achterkleinzoon en WO I-deskundige Kristof Jacobs. "Toen hij terugkwam in 1919 moest hij zelfs zoeken waar zijn huis ooit gestaan had."

Een werkgroep die zich afgelopen jaar bekommerde over de studie van nieuwe informatie rond de vermiste Life Guards aan het Household Cavalry Memorial in de Zonnebeekse deelgemeente Zandvoorde, gaf tekst en uitleg bij hun bevindingen.

Houthulst en Passendale slaan, samen met het Memorial Museum Passchendaele 1917, Defensie en de Vlaamse en federale overheid, de handen ineen om het slotoffensief van de Eerste Wereldoorlog te herdenken. Dat gebeurt op 28 september met een dubbelplechtigheid in beide gemeenten. Het programma werd voorgesteld in basisschool De Fontein in Zonnebeke.

De herdenking van de Eerste Wereldoorlog is in de Westhoek en bij uitbreiding in Vlaanderen op een goede manier herdacht. Dat besluit Piet Chielens, coördinator van het In Flanders Fields Museum in Ieper, na de vierdaagse conferentie "To end all Wars?" in Ieper. De conferentie boog zich onder meer over herdenking.