Alles over Gemeenteraad Zedelgem

Loppem Petitie geluidsoverlast overhandigd op de gemeenteraad Zedelgem

Enkele bewoners uit de Ieperweg in Loppem vinden met hun buurt gehoor bij het gemeentebestuur. Groen plaatste de milieuhinder door het langsrazend verkeer van de E40 op de agenda van de gemeenteraad. De vraag van raadslid Martine De Meester om bij de Vlaamse overheid op een onderzoek aan te dringen werd unaniem goedgekeurd.

Zedelgem Invulling bedrijventerrein Sint-Elooi toegelicht

Op de jongste gemeenteraad illustreerde Schepen van Ruimtelijke Ordening Arnold Naessens de concrete invulling van de geplande KMO-zone. De inplanting van dit terrein stuitte in het verleden op verenigd protest van de buurtbewoners. De Raad van State zal in dit dossier echter het laatste woord hebben.

Zedelgem Meer inzet op buurtgerichte zorg in Zedelgem

Recent ging het Vlaams Besluit van kracht waarin bestaande vergunningen van woonzorgcentra kunnen worden omgezet in andere zorgvormen voor ouderen. In de jongste gemeenteraad werd de beleidskeuze van Zorg en Welzijn Zedelgem vzw (ZWZ), waar ook de gemeente en het OCMW toe behoren, toegelicht. In het voorstel voor deze nieuwe legislatuur is er zowel oog voor bijkomende residentiële ouderenzorg, als buurtgerichte zorg in de deelgemeenten.

Loppem Herinrichting centrum Loppem in de kijker op gemeenteraad in Zedelgem

In de gemeenteraad gaf eerste schepen Arnold Naessens toelichting bij de herinrichting van de dorpskom van deelgemeente Loppem. De maquette en tekeningen worden tentoongesteld aan de bevolking tijdens het kermisweekend op zondag 26 augustus van 11 tot 17 uur in het Loppems gemeentehuis.

Zedelgem Gemeenteraad van Zedelgem mét politie in de zaal

Op de agenda van de gemeenteraad in Zedelgem stond donderdagavond het mogelijke bedrijventerrein aan de Collevijnstraat in Veldegem. Een vijftigtal buurtbewoners zakte naar de raad af. De politie hield een oogje in het zeil.

Hooglede Gemeenteraad wil gaan voor label FairTradeGemeente

"We willen de titel van FairTradeGemeente behalen en schenken nu al koffie en fruitsap van Max Havelaar", vertelde schepen Erwin Delbeke. Rik Vanwildemeersch (CD&V) antwoordde : "Ok maar je mag toch ook het appel- en perensap uit eigen streek niet vergeten."