Alles over Gemeenteraad Menen

Menen CD&V klaagt staat van Meens voetbalveld aan: "Lamentabel"

Ruben Soens (CD&V) wees tijdens de gemeenteraad op de bedenkelijke toestand van terrein 4 van White Star Lauwe. Het terrein waarop FC 't Schipke tweewekelijks hun thuismatch speelt. Stormschade en langdurig droog weer liggen aan de basis.

Menen Groen Menen vraagt meer geveltuintjes

Tijdens de gemeenteraad van Menen vroeg Philippe Mingels (Groen) zich af waarom in Menen toelating moet gevraagd worden om een geveltuin te mogen aanleggen. Een melding dat je er een maakt, zou moeten volstaan.

Menen Binnenkort ook fietsstraten in Meense binnenstad?

Zoals zo vaak werd het pas aan het eind interessant op de gemeenteraad van Menen, woensdag laatsleden. Met een aantal vragen van de oppositie en een dagordepunt dat werd toegevoegd door Philippe Mingels (Groen), die erop aandringt om van de centrumstraten - gedeeltelijk - fietsstraten te maken.

Menen Groen vraagt meer aandacht voor kwalitatieve voetpaden in Menen

"De toestand van de voetpaden is vaak bedroevend", bekritiseert Philippe Mingels (Groen). "De bewoners van de Hoogweg wezen ons erop dat de voetpaden voor heel wat problemen zorgen. Tijdens de verkiezingscampagne stond het onderhoud ervan bij alle partijen hoog op de prioriteitenlijst. In de beleidsnota staat echter nergens dat er extra budgetten worden vrijgemaakt."

Menen RUP Tybersite definitief vastgesteld op Meense gemeenteraad

Tijdens de gemeenteraad van 27 maart werd de definitieve vaststelling gedaan van het RUP Tyber. De implementatie kan van start gaan. Zoals voorzien mag maximaal 40 procent van de oppervlakte naar kleinhandel en leisure gaan, komt er maximaal een grootschalige trekker en wordt een deel van de vroegere ambachtelijke zone herbestemd tot natuurgebied.

Menen Jeugdlokalen in de Meense Zuidstraat gesloopt

Bij hoogdringendheid werden de jeugdlokalen van de Zuidstraat gesloopt. Schepen Renaat Vandenbulcke (N-VA) onderstreept dat de gebouwen die al meer dan een jaar leegstonden ten gevolge van een brand eindelijk zijn gesloopt.

Menen Vragen rond de aanwerving van kabinetsmedewerkers

Bij aanvang van de nieuwe legislatuur werden drie kabinetsmedewerkers aangesteld, een voor ieder fractie van de meerderheid. Philippe Mingels (Groen) had tijdens de gemeenteraad vragen bij de manier waarop de aanwerving is verlopen en over het nut ervan.

Menen Slagroomsnuivers aangeklaagd op Meense gemeenteraad

De gemeenteraad in Menen kon weer rekenen op heel wat belangstelling, het publiek mocht een relatief rustige raad volgen. Matthias Eeckhout van de Vlaams Belang fractie liet zich opmerken, niet in woorden wel door zijn T-shirt "Sinds 1302 Schild en Vrienden".

Menen Menen treedt dan toch toe Statiegeldalliantie

Het nieuwe bestuur, Team 8930, plaatste slechts zeven punten op de agenda van haar eerste gemeenteraad. Een daarvan zorgde bij de oppositie en aanwezigen voor verbaasde gezichten. Het voorstel van de meerderheid om toe te treden tot de Statiegeldalliantie zorgde voor opschudding.

Menen Laatste gemeenteraad in Menen eindigt in gekibbel tussen coalitiepartners

De meerderheid van CD&V, Open VLD en N-VA heeft uiteindelijk de barsten in de coalitie niet kunnen verstoppen tot het eind. Philippe Mingels (Groen) riep als allerlaatste item op de laatste gemeenteraad van deze bestuursperiode op om het klimaatmanifest van Leiedal te ondertekenen. Open VLD en N-VA bleven voet bij stuk houden dit niet te doen, CD&V sloot zich echter aan bij Groen. En dat gaf aanleiding tot bitsige reacties bij de andere coalitiepartners.

Menen Menen plant onteigingen voor aanleg nieuw Barakkenpark

Dat heeft het stadsbestuur maandagavond bekendgemaakt tijdens de laatste gemeenteraad van de huidige bestuursperiode. "Het is niet zo dat we onmiddellijk tot onteigening overgaan, maar we moeten met de mogelijkheid rekening houden", stelde schepen Tom Vlaeminck (Open VLD).

Menen Jeugdlokalen in Menen krijgen 700.000 euro

Raadslid Kasper Vandecasteele (SP.A/Groen) bracht andermaal het dossier van de jeugdlokalen op de agenda van de gemeenteraad van Menen, met het verzoek om de investeringssubsidie op te trekken tot 950.000 euro gespreid over de komende zes jaar.