Alles over Gemeenteraad Kortemark

Tijdens de Kortemarkse gemeenteraad van 29 april hekelde oppositieraadslid Tim Deweerdt (CONTENT) het feit dat enkele adviesraden, zoals milieuraad en verkeerscommissie nog steeds niet actief waren in de gemeente. Hij stelde de vraag waarom er zolang getalmd werd.

Tijdens de eerste gemeenteraad van 2019 werd het éénjarig meerjarenplan voor 2019 voor de raad van maatschappelijk welzijn en van de gemeenteraad goedgekeurd. Het was trouwens ook de eerste keer dat deze 2 raden samen plaatsvonden.

De gemeente Kortemark gaat paal en perk stellen aan commerciële activiteiten op recreatiedomein de Krekemeersen. Een organisatie zoals Bar la Gare vorige zomer zal nog kunnen, maar wie dit organiseert, zal een bijdrage moeten betalen.

Een relatief korte raad met weinig commotie. De lege plaats van raadslid Rita Tyvaert werd door iedereen opgemerkt. Even werd gedacht dat ze de gemeenteraad meed na het uitbrengen van haar derde boek met de door haar gehekelde toestanden in de gemeente, maar Tyvaert bleek gewoon op reis te zijn naar Lourdes.

De Kortemarkse burgemeester Toon Vancoillie (Open VLD) heeft het gehad met de uitlatingen van Rita Tyvaert van de eenvrouwspartij 'Eerlijk en Bezorgd' uit Kortemark. Naar goede gewoonte bracht Tyvaert een jaar voor de verkiezingen een boek uit dat ze bij iedere Kortemarkenaar op de bus doet. In dat boek doet ze een boekje open over de Kortemarkse politiek.

Tijdens de gemeenteraad van maandag 19 december stelden burgemeester en schepenen de plannen voor die ze deze legislatuur nog hebben met de zorgsite ,die zich uitstrekt langsheen Hospitaal- en Ichtegemstraat, gaande van een nieuwbouw Burger en Welzijn tot de nieuwe BKO op de site staatsschool.

De Handzamestraat in het centrum van Kortemark twee keer per dag afsluiten voor alle gemotoriseerde verkeer, dat ziet het gemeentebestuur van Kortemark niet zitten. Maar ze denkt wel na over een alternatief, zo blijkt uit de gemeenteraad van maandagavond.

Hoe het eraan toegaat in andere gemeenten, dat beloofde gemeentesecretaris Sara De Meyer eens te bekijken tegen de volgende raad, want N-VA-raadsleden Geert Vercruysse en Mark Pollentier drongen er in de gemeenteraad van Kortemark maandagavond op aan om de raad op te nemen op geluidsband.