Alles over Gemeenteraad Bredene

Het stond na enkele opmerkelijke tussenkomsten in de Bredense gemeenteraad in de sterren geschreven en is intussen ook bevestigd: Therese Vanneste, verkozen op de lijst van N-VA Bredene, zetelt voortaan als onafhankelijk gemeenteraadslid.

Enkele gemeenteraden geleden wimpelde schepen Jacques Deroo het voorstel van Liesbeth Metsu om sms-parkeren mogelijk te maken nog af.

In januari maakte SP.A-gemeenteraadslid Lionel Clybouw in De Zeewacht gewag van een mogelijke overstap naar N-VA. Die overstap lijkt nu een feit want niet alleen profileerde Clybouw zich op de gemeenteraad van 27/2 als een dissidente stem binnen zijn meerderheidsfractie, bronnen binnen N-VA Bredene bevestigden dat hij aan zijn laatste gemeenteraad als SP.A-lid bezig was.

De gemeenteraad van Bredene heeft zich unaniem uitgesproken tegen een fusie. Ze steunt daarmee volop het standpunt van het schepencollege dat zich eerder al uitsprak.

Kris Costenoble stapt over naar Open VLD. De penintentiair beamte, ooit gestart bij Jong CD&V en vervolgens lid van Spirit/VlPro/SLP, bekent zich nu tot het liberale gedachtegoed van Open VLD.

Op maandag 21 september vindt in de raadszaal van het gemeentehuis de eerste gemeenteraad na het zomerreces plaats. Op de vrij beperkte agenda, amper achttien agendapunten, staat onder meer de exploitatie van het recreatiedomein Grasduinen, waarvan de inrichting begin deze week van start ging.

De gemeenteraad heeft op maandag 22 juni zijn akkoord verleend aan de uitbreiding en herinrichting van de begraafplaats Priorij in Bredene Dorp. Meteen werd ook beslist de kerkhoven Sas en Sint-Rikier te sluiten.

Hoe evolueert het dossier 'nieuw politiebureau'? Met die vraag sloot CD&V-gemeenteraadslid Gilbert Vanleenhove maandag de gemeenteraad af. Burgemeester Willy Vanhooren gaf hem prompt een gedetailleerd verslag van enkele jaren onderhandelen met buur De Haan. Tegelijk lanceerde hij een nieuw voorstel voor een bureau aan de Kennedylaan.

Op vraag van CD&V-fractieleider Kristof Vermeire werd tijdens de gemeenteraad van maandag 17 november uitvoerig stilgestaan bij de werking van de buitenschoolse opvang (BKO) en de nieuwe zomerwerking ZWIB. Schepen voor sociale zaken Doris Vermoortel greep de gelegenheid aan om een verdere uitbreiding van de opvangmogelijkheden te bepleiten.

Vier van de acht ruimtelijke uitvoeringsplannen die het gemeentebestuur op de tekentafel liggen had, zijn op de gemeenteraad van maandag 17 november goedgekeurd. „En dat is vooral een goeie zaak voor al wie bekommerd is om kwalitatief en betaalbaar wonen in Bredene", gaf schepen voor Ruimtelijke Ordening Steve Vandenberghe te kennen.