Alles over Gemeenteraad

Net nu corona de cultuursector een hak zet, heeft de Torhoutse gemeenteraad maandagavond beslist om op zoek te gaan naar een stadsdichter. Dat gebeurt in eerste instantie voor een periode van twee jaar. De uitverkoren man of vrouw dient met een eigenzinnige pen en een scherpe blik het lokale leven op een originele manier op papier te zetten.

De nieuwe parkeerregeling in de Werkenstraat en de Langepijpestraat in Torhout, momenteel nog in proefopstelling, wordt definitief. Dat heeft de gemeenteraad maandagavond beslist. Voorts blijft het eenrichtingsverkeer behouden in de volledige Langepijpestraat. Dus ook in het laatste stukje, waar er vóór de proeftermijn in beide richtingen gemotoriseerd verkeer mogelijk was.

Op maandag 26 oktober om 19 uur zou de Torhoutse gemeenteraad voor de tweede keer sinds de uitbraak van de coronacrisis weer fysiek samenkomen. Maar gezien de onrustwekkende viruscijfers en de recente strengere maatregelen wordt daar in extremis van afgezien. Alles gebeurt digitaal.

De Blanca van Namenstraat enerzijds en de Revinzemolenstraat anderzijds werden maandag aan de Torhoutse gemeenteraad voorgelegd als namen voor twee nieuwe straten. Raadslid Ward Baert (N-VA) steigerde. Hij vond de keuze onverstandig.

Bankcontact, maar dan letterlijk. Om hun sociale band te bevorderen, kunnen de Torhoutenaren voortaan tegen een voordelige prijs een gevelbankje laten installeren en zo bijdragen aan een hechtere buurt. Tijdens de gemeenteraadszitting van maandag noemde raadslid Ward Baert (N-VA) het project nog niet rijp voor uitvoering.

Uit de jaarrekeningen 2019 blijkt dat de gemeente Vleteren er financieel goed voor staat. Er is een autofinancieringsmarge - overschot na aftrek van leningen en intresten - van 330.194 euro. Voor de realisatie van de meerjarenplanning wordt vanaf nu elk jaar 400.000 euro geleend. Tijdens de afgelopen jaren moesten nooit leningen opgenomen worden.

Op de gemeenteraad in Heuvelland van 29 juni heeft de N-VA-fractie bij monde van raadslid Ivo Fonteyne er opnieuw voor gepleit om de MUG-helikopter financieel te steunen met een bedrag van 1.600 euro of ongeveer 20 cent per inwoner. Net als vorig jaar werd dit voorstel niet weerhouden door de meerderheidspartij Gemeentebelangen

Sinds 7 april kunnen de Torhoutenaren weer op het stedelijke recyclagepark aan de Atelierstraat terecht, weliswaar enkel na afspraak. Dat blijft zo tot eind september. Daarna is het de bedoeling om de bezoeken hoofdzakelijk na afspraak te blijven organiseren, maar met toch één dag per week vrije openingsuren.

Dinsdag 23 juni is de Dag van de Mantelzorg. Sien Lagae (Groen) riep het stadsbestuur tijdens de gemeenteraadszitting van maandag op om meer te investeren in mantelzorg. Zij heeft zelf een fysieke beperking en weet maar al te goed hoe belangrijk mantelzorg is.

Tijdens de gemeenteraadszitting van maandag vroeg Ruben Vangheluwe (Groen) om een project rond gevelbankjes te overwegen: kleine opklapbare zitbanken aan huisgevels. Schepen Elsie Desmet (Groen) was het voorstel genegen en antwoordde dat de stad met de uitwerking van het idee bezig is.

Nu de aankoop van de site Pollet in de Hofstraat rond is, wil het stadsbestuur de aanwezige parking zo snel mogelijk publiek maken en er blauwe zone invoeren. Zo kan er extra parkeergelegenheid in het hart van de stad gecreëerd worden. Maandagavond keurde de gemeenteraad de plannen goed.

Peter of meter worden van een waardevol grafmonument? Op de oude begraafplaats aan de Bruggestraat in Torhout kan het straks. Maandagavond heeft de gemeenteraad zijn zegen gegeven. Schepen van Begraafplaatsen Elsie Desmet (CD&V) gaf tekst en uitleg.

Als het zo doorgaat, wordt Torhout dé stad van de fietsstraten. Na de Sint-Jozefstraat en een deel van de Zwevezelestraat worden vanaf het nieuwe schooljaar op nog vijf andere locaties fietsstraten van kracht. De gemeenteraad gaf maandagavond groen licht.

Maandagavond heeft de gemeenteraad het opstarten van de Torhoutse Kwaliteitskamer goedgekeurd. Een team van experts zal in de nabije toekomst de ontwikkelaars van grote bouwprojecten op belangrijke locaties op een deskundige wijze begeleiden. Ook zal het team het stadsbestuur adviseren.

Onafhankelijk raadslid Koen Sap stelde tijdens de gemeenteraadszitting van maandag voor om de Torhoutse horecazaken de kans te geven hun terrassen de komende zomer te vergroten. Zo kunnen ze gemakkelijker aan de afstandsregels voldoen die wellicht nog een tijdje zullen gelden.

Een aantal Torhoutse asfaltstraten krijgt nog in de loop van dit jaar een structurele onderhoudsbeurt. Ook diverse betonwegen op de wijk Don Bosco worden onder handen genomen. In totaal is ruim 531.000 euro voorzien, btw inbegrepen.