Alles over Frankie Boussauw

Torhout Wijnendaalse schoolstraat is reglementair in orde, maar zorgt voor verwarring

De sinds begin september definitief ingevoerde schoolstraat in de Kloosterstraat in Wijnendale zaait verwarring. Niet op het moment dat ze van kracht is - een halfuur vóór en een halfuur ná schooltijd - want dan wordt ze duidelijk afgesloten met twee uitschuifbare slagbomen. Neen, de verwarring doet zich voor op alle ándere momenten, dus als de schoolstraat níet functioneert. De reden? De verkeerssignalisatie die sinds kort aan weerszijden van het stuk weg is aangebracht.