Alles over Erfgoed

Er is een sloopaanvraag ingediend voor twee erfgoedpanden in de Rogierlaan. De panden dateren uit 1900 en zijn volgens erfgoedvereniging Dement beeldbepalend voor de straat. De actiegroep wijst het stadsbestuur er fijntjes op dat 'erfgoed behoeden voor afbraak' in het bestuursakkoord opgenomen is. Ondertussen zou de bouwheer de aanvraag ingetrokken hebben.

Op de gemeenteraadsagenda stonden hoofdzakelijk aktenames van beslissingen van het OCMW, agenda's voor vergaderingen van intercommunales en twee patrimoniumdossiers die al goedgekeurd waren, maar waarvan de akte nu definitief in de gemeenteraad kwam. Alleen het dossier van het archeologische onderzoek op de Kemmelberg van meer dan 50 jaar geleden startte een discussie op.