Alles over Elsie Desmet

Tania Beyaert, al zowat vijftien jaar beschermengel van de Torhoutse zwerfkatten, is boos. En terecht, want de stedelijke schuilhokjes voor poezen die in en om het Ravenhofpark staan, worden de laatste tijd systematisch omgegooid en beschadigd. Je zou voor minder kattig reageren. "Ik heb kunnen uitzoeken dat de vandaal een man is", zucht Tania. "Maar wie precies weet ik helaas nog niet. Een domme sukkel, dat is zeker. Ene die ons harde werk vernielt."

De blauwe zone in het deel van de Bruggestraat nabij het stedelijke voetbalstadion De Velodroom in Torhout blijft behouden. Raadslid Koen Sap (N-VA) vroeg tijdens de gemeenteraadszitting van maandagavond om de blauwe zone op zaterdag op te heffen, maar zijn verzuchting kreeg geen gehoor.

Nieuwe verkeerssituaties wekken nogal eens weerstand op en dat is op de wijk Don Bosco niet anders. Daar is sinds enkele dagen de Pastoriestraat nabij basisschool De Revinze deels voor alle gemotoriseerde verkeer afgesloten en deels tot schoolstraat omgevormd. Tegelijkertijd is er een nieuwe zoen- en vroemzone op de nabije, grote openbare parking ingericht en daarvoor werden een textiel- en twee glascontainers verplaatst. Net dat laatste is velen een doorn in het oog, want die grote bakken verhinderen op hun nieuwe locatie de goede zichtbaarheid voor wie vanuit het Don Boscoplein de drukke Revinzestraat wil oprijden.

De Torhoutse gemeenteraad keurde maandagavond bijkomende parkeerplaatsen voor elektrische voertuigen goed. N-VA-raadslid Eva Maes waarschuwde echter voor laadpaalklevers, die de situatie misbruiken om gedurende lange tijd gratis te parkeren.

Voor het klimaatproject van coöperatieve groene stroom en elektrische deelwagens gaat de stad in zee met de coöperatieve Coopstroom. Torhout heeft er 100.000 euro subsidies vanwege de provincie voor gekregen. Maandagavond werd de samenwerking met Coopstroom door de gemeenteraad goedgekeurd, maar niet zonder kritiek vanwege de N-VA.

De geruchten als zou de aanleg van de fietssnelweg langs de spoorlijn tussen Torhout en Lichtervelde vertraging oplopen of zelfs afgeblazen worden, kloppen niet. Integendeel, na de realisatie van het deel ter hoogte van het bedrijventerrein aan de Roeselaarseweg wordt komend voorjaar de tweede fase tussen de Tinnenburgstraat en de Schavelarestraat aangepakt, met inbegrip van de fietsbrug over de Tinnenburgstraat en de fietstunnel ter hoogte van de Lichterveldestraat. De uitvoering gebeurt door de nv Willemen Infra uit Gent. Het volledige pad zou eind 2021 klaar moeten zijn.

Zowat iedereen is het erover eens dat de verkeersveiligheid in de Langepijpestraat en de Werkenstraat, twee parallelle verbindingen tussen de Oostendestraat en de Vredelaan, te wensen overlaat. Beide straten zijn relatief smal en er wordt te snel gereden. Maar over hoe je dat probleem het best aanpakt, is de eensgezindheid veel minder groot. Of sterker nog: lopen de meningen flink uiteen. Binnenkort zal het stadsbestuur in beide straten proefopstellingen aanbrengen die tot april behouden blijven.

De prijs van de restafvalzakken wordt in Torhout - net als in alle andere MIROM-gemeenten - vanaf Nieuwjaar drastisch verhoogd: met liefst 30 procent. Tijdens de gemeenteraadszitting van maandag noemde Nick Mouton (SP.A) de verhoging een 'gemakkelijke' en 'weinig efficiënte' oplossing om het produceren van afval in te dijken. Ook de raadsleden Ward Baert (N-VA) en Ruben Vangheluwe (Groen) hadden er vragen bij.

De sinds begin september definitief ingevoerde schoolstraat in de Kloosterstraat in Wijnendale zaait verwarring. Niet op het moment dat ze van kracht is - een halfuur vóór en een halfuur ná schooltijd - want dan wordt ze duidelijk afgesloten met twee uitschuifbare slagbomen. Neen, de verwarring doet zich voor op alle ándere momenten, dus als de schoolstraat níet functioneert. De reden? De verkeerssignalisatie die sinds kort aan weerszijden van het stuk weg is aangebracht.

De twee grote windturbines die de Oostendse nv Elicio net aan de rand van het nieuwe bedrijventerrein langs de Roeselaarseweg in Torhout wil bouwen, staan er nog lang niet. Al in januari 2017 vroeg de groenestroomproducent de milieuvergunning aan en een maand later ook de stedenbouwkundige vergunning, maar beide zijn als gevolg van beroepsprocedures nog altijd niet verleend. Het ziet er trouwens naar uit dat de twee vergunningen er niet vóór eind 2020 zullen komen. En als het van het actiecomité Ringaartvallei afhangt zelfs nooit. Dat comité groepeert een groot aantal bewoners uit de nabije Sneppestraat, Slingerstraat en Bollestraat.

Dezer dagen heeft in de zogenoemde Graanzolder op de Torhoutse wijk Don Bosco een door de stad georganiseerde vangst van zwerfkatten plaats. Maar die stuit op kritiek van een aantal buurtbewoners, onder wie Rik Gadeyne uit de Haverstraat. "Ik vind deze aanpak eerlijk gezegd nogal middeleeuws", sakkert hij. "De kans is groot dat er katten van bewoners in zo'n vangkooi terechtkomen en onterecht stress oplopen."

Tenzij er in extremis nog een kink in de kabel komt, wordt in de Langepijpestraat over de volle lengte eenrichtingsverkeer ingevoerd in de richting van de Vredelaan. Behalve voor fietsers uiteraard. Nu geldt die maatregel al in het eerste deel, maar straks wordt hij uitgebreid naar het tweede deel tussen de Onze Lieve Vrouwstraat en de Vredelaan. Voorts moeten geschrankte parkeervakken het verkeer in de straat vertragen.

Dankzij de goede contacten met de Torhoutenaren Benny Mareel en zijn vrouw Heidi Ramault van de vzw Thaismiles heeft de Thaise ambassadeur Manasvi Srisodapol een bezoek gebracht aan Torhout. Ook zijn eerste minister en twee raadgevers waren present.

Een jaar geleden werd het Antwerpse Besix Park, dat het betalend parkeren in Torhout controleerde, overgenomen door de Gentse nv Indigo. Meteen wijzigde de naam van het parkeerbeheer in Streeteo. Op zich geen belangrijk nieuws voor de bevolking, zo lijkt het, ware het niet dat sinds de overname het aantal klachten over de aanpak door de parkeerwachters gigantisch toegenomen is. Indigo hanteert de harde hand.

De ingekorte Torhoutse Paardenmarkt is zaterdag prima verlopen. De beslissing van het stadsbestuur om het evenement omstreeks de middag te laten stoppen en zo de tropische temperaturen te vermijden, bleek verstandig te zijn. De dieren konden tijdig weer op stal alvorens de hitte in de namiddag hoge toppen scheerde.

Met de wettelijk toegestane middelen probeert het stadsbestuur om het groenonderhoud in de stad zo optimaal mogelijk uit te voeren en het onkruid op de verharde plaatsen beheersbaar te houden. "Maar we willen ook een beroep doen op de bevolking", aldus schepen van Groen Elsie Desmet. "Als ieder voor zijn eigen deurtje veegt, blijft de hele straat schoon, aldus het gezegde. We vragen de mensen bovendien om geen pesticiden of herbiciden te gebruiken, al is dat voor hen niet bij wet verboden."