Alles over Electrabel

Op de Veurnse gemeenteraad uitten de onafhankelijke fractie !NSPRAAK en N-VA hun bezorgdheid rond de geplande Westkust drie windmolenparken aan de Westkust. In naam van vele Veurnaars wilden ze weten welk standpunt het gemeentebestuur hierin inneemt en vroegen ze om meer en duidelijke communicatie. Van de 39 voorziene windmolens langs de E40 zouden er 35 op Veurns grondgebied staan, een deel daarvan in het beschermde natuurgebied van De Moeren.

Schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon (CD&V) heeft een positief advies gegeven voor de bouw van het conversiestation Nemo ten noorden van de elektricteitscentrale van Electrabel op het bedrijventerrein Herdersbrug in de haven.

De Gewestelijk Stedenbouwkundig Ambtenaar besliste om een stedenbouwkundige vergunning af te leveren aan Electrabel voor de bouw van drie windmolens in Lichtervelde. De gemeente gaat in beroep.