Alles over Eddy Van Muysewinkel

Volgend jaar wordt gestart met de vernieuwing en herinrichting van de volledige Zeedijk van Westende tot in Middelkerke. De werken zullen gefaseerd worden uitgevoerd en als alles vlotjes verloopt wordt de eerste spadesteek gegeven in september van volgend jaar.

De tram verdwijnt eind mei uit de dorpskern van Lombardsijde en dan kunnen de tramsporen worden verwijderd. Vooraleer de grote vernieuwingswerken aan de Zeelaan en de doortocht van Lombardsijde starten, zal er onderzoek worden verricht naar bommen die zich mogelijks nog in de ondergrond bevinden.

Zes jaar hard werken binnen de schoot van de voormalige OCMW-raad leverde Eddy Van Muysewinkel (LDD) op 14 oktober 2018 een schepenzetel op. Naast openbare werken zitten er in zijn portefeuille ook nog mobiliteit, afvalbeheer, cultuur, AGB (autonoom gemeentebedrijf), erfgoed, bibliotheek en ICT.