Alles over Dement Oostende

Oostende Dreigt sloop voor erfgoedpanden in Oostende?

Er is een sloopaanvraag ingediend voor twee erfgoedpanden in de Rogierlaan. De panden dateren uit 1900 en zijn volgens erfgoedvereniging Dement beeldbepalend voor de straat. De actiegroep wijst het stadsbestuur er fijntjes op dat 'erfgoed behoeden voor afbraak' in het bestuursakkoord opgenomen is. Ondertussen zou de bouwheer de aanvraag ingetrokken hebben.

Oostende Dement Oostende vecht sloop villa Gratia Quies aan

Dement Oostende heeft beroep ingediend bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen tegen de vergunning die het nieuwe stadsbestuur heeft afgeleverd voor de sloop van de villa Gratia Quies in de Rogierlaan.

Oostende Actiegroep Dement Oostende in de bres voor pand Nuytten

Al voor de tweede keer roept actiegroep Dement op om bezwaarschriften in te dienen tegen de sloop van het pand Nuytten op het Prinses Clementinaplein in Oostende. Opvallend, want de eerste keer trok de bouwheer de aanvraag weer in. Nu is er dus een tweede sloopaanvraag, maar is er eigenlijk zo goed als geen verschil met de eerste aanvraag.

Oostende Dement Oostende kanshebber voor Erfgoedprijs 2011

Op 3 december 2011 zal de provincie West-Vlaanderen voor het eerst de Erfgoedprijs uitreiken. Iedereen kan op het internet kandidaten nomineren, waarna een jury beslist wie de prijs in de wacht sleept. Dement Oostende vraagt uw stem, meerbepaald voor de uitreiking van het Gouden Pand. Dit jaarlijkse initiatief plaatst recente innovaties van erfgoedpanden positief in de kijker.

Oostende Stad stelt erfgoedlijst op met 2800 panden

Oostende heeft een nieuwe stedelijke inventaris voor bouwkundig erfgoed klaar. Bijna 2800 panden zijn door een commissie onderzocht op hun erfgoedwaarde. Ruim 1200 daarvan krijgen een score die bepaalt wat de mogelijkheden zijn in de toekomst. In sommige gevallen mogen de panden niet meer gesloopt worden. In andere gevallen mag dat wel als ze vervangen worden door iets wat even waardevol is. De stad Oostende en de Vlaams bouwmeester noemen het nieuwe erfgoedbeleid baanbrekend voor heel Vlaanderen.