Alles over De Bolle

Een supportersgroep van KSV Roeselare wil duidelijkheid over hetgeen er de voorbije maanden precies gebeurd is. Hoewel de club terug verder kan na het tijdelijke faillissement stellen de supporters zich toch vragen over de manier van werken. "De verantwoordelijken moeten de club verlaten."

Dat zal eind april gebeuren door van de Groenedijkstraat, die Oudenburg met Zandvoorde verbindt en veel als sluipweg wordt gebruikt, een fietsstraat te maken. Ook wordt de verkeerssituatie in de Zandvoordsestraat geëvalueerd en op 16 maart samen met de buurtbewoners van beide straten besproken.