Alles over Containerpark

Buurtbewoners en veel andere Heulenaars in en buiten het centrum zijn bezorgd over de uitbreiding van het recyclagepark aan de Lage Dreef. Volgens het bestaande BPA zou de geplande vergroting daar zelfs niet kunnen. Een gedeelte is ingekleurd als woonzone en niet als gebied voor een recyclagepark. Daarnaast maken buurtbewoners bezwaren over lawaaihinder, verkeersinfarcten en inkijk. Er is intussen een bezwaarschrift ingediend.

Uit een onderzoek van onze redactie blijkt dat in 15 van de 50 recyclageparken in onze provincie bijzonder laks wordt omgesprongen met asbestafval. De containers met het kankerverwekkend goedje staan er zomaar open zodat de levensgevaarlijke asbestvezels vrij door de lucht vliegen. "Steek maar in de zak, meneer."