Alles over christendom

Al voor de derde keer dit jaar werd in de Brugse binnenstad een Mariabeeld ingezegend. Dit keer kreeg het een plaats in de gevel van de vroegere Kantschool in de Timmermansstraat. De vereniging Brugge Mariastad ontfermt zich hierover.

De Eerste én Twee Wereldoorlog, de eerste mens op de maan, de val van de Berlijnse Muur, de aanslagen van 11 september 2001, de Spaanse griep en nu ook het coronavirus. Zuster Genoveva overleefde het allemaal. Vandaag, vrijdag 24 juli, viert ze haar - hou je vast - 110de verjaardag.

De gelovige gemeenschap bleef even op haar honger zitten want ook de erediensten in de kerken konden door corona niet langer doorgaan. Daar komt in Izegem dit weekend verandering in. De vieringen van de pastorale eenheid Sint-Crispijn herstarten, maar daar horen uiteraard de nodige maatregelen bij. De mis blijft wekelijks ook te volgen via livestream.

Bisschop Koen Vanhoutte werd aangesteld tot ereburger van Gistel. Met zijn benoeming door de gemeenteraad prijkt de 62-jarige Koen Vanhoutte op het lijstje waarop ook bisschop Johan Bonny, Raoul Maria De Puydt, Alexandre Vasseur en Heinz Günther staan.

De congregatie van de Zusters van Liefde van Heule heeft beslist om vanaf Pasen geleidelijk het klooster in de Deken Jonckheerestraat in Wevelgem te verlaten. De acht zusters die er wonen, worden elders gehuisvest.

De gemeenteraad heeft het kerkenbeleidsplan goedgekeurd. Eerder al gaf het bisdom Brugge de goedkeuring. Het kerkenbeleidsplan moet een lokaal gedragen langetermijnvisie bieden voor de valorisatie van de drie parochiekerken in de gemeente zowel qua behoud, nevenbestemming of herbestemming.

Op 22 juni werd in de Sint-Michielskerk zijn gouden priesterjubileum gevierd en ook al blijft pastoor Paul Coucke (75) nog een tijdje actief als hulppriester in de Emmaüsparochie, op 1 september vertrekt hij officieel met pensioen. Overigens gaat Paul in zijn vrije tijd graag zeilen op het Veerse Meer. "Oók een diepte-ervaring."

Prins Laurent heeft zondagmorgen het Te Deum in de Brugse Sint-Salvatorskathedraal bijgewoond. Daarnaast was ook bisschop van het bisdom Brugge, Lode Aerts aanwezig.

In Congo is de zaligverklaringsprocedure opgestart voor de 'martelaren van Kongolo' die op nieuwjaarsdag 1962 werden vermoord. Onder de 19 Belgische missionarissen zijn er ook twee West-Vlamingen: pater José Vandamme uit Ingelmunster en pater Roger t'Jaeckens uit Ardooie. Ze waren respectievelijk 33 en 34 jaar.

Met een eigenzinnige blik op de vaak vanzelfsprekende pareltjes van on(t)roerend erfgoed trekken fotograaf Pieter Clicteur en journalist Bert Vanden Berghe door West-Vlaanderen.

Sinds 2017 beheert Brugge foundation de Sint-Godelieveabdij. De donaties aan het fonds zorgden ervoor dat de abdij in de Brugse Bouveriestraat opgelapt kon worden. Daarvoor deed het een beroep op onder meer het maatwerkbedrijf Footstep en de Brugse school VTI Brugge.

In onze taal is ze nog aanwezig. Niet meer dagelijks maar toch wel geregeld. In uitdrukkingen als 'uit de biecht klappen' of 'bij de duivel te biechte gaan'. Maar in de praktijk én in onze kerken dreigt de biecht te verdwijnen. Zelfs nu met Pasen is er nauwelijks interesse voor het sacrament van de verzoening. Terwijl de biecht eigenlijk wel in de paastijd door de Kerk wordt voorgeschreven. Het was ooit anders, herinneren wij ons.

Zondagmorgen trekt onder de benaming 'Een ezel komt minstens één keer per jaar in de kerk', de eerste ezelsprocessie door de straten van Kuurne, met ezelin Carla voorop. Het idee kwam van E.H. Filip Debruyne die vorig jaar de nieuwe priester van Kuurne werd. "Wie een processie verwacht in klassieke vorm is er alvast aan voor de moeite", vertelt Lieven Verhaeghe van de Parochiale Eenheid Kuurne.