Alles over christendom

Op 22 juni werd in de Sint-Michielskerk zijn gouden priesterjubileum gevierd en ook al blijft pastoor Paul Coucke (75) nog een tijdje actief als hulppriester in de Emmaüsparochie, op 1 september vertrekt hij officieel met pensioen. Overigens gaat Paul in zijn vrije tijd graag zeilen op het Veerse Meer. "Oók een diepte-ervaring."

Prins Laurent heeft zondagmorgen het Te Deum in de Brugse Sint-Salvatorskathedraal bijgewoond. Daarnaast was ook bisschop van het bisdom Brugge, Lode Aerts aanwezig.

In Congo is de zaligverklaringsprocedure opgestart voor de 'martelaren van Kongolo' die op nieuwjaarsdag 1962 werden vermoord. Onder de 19 Belgische missionarissen zijn er ook twee West-Vlamingen: pater José Vandamme uit Ingelmunster en pater Roger t'Jaeckens uit Ardooie. Ze waren respectievelijk 33 en 34 jaar.

Met een eigenzinnige blik op de vaak vanzelfsprekende pareltjes van on(t)roerend erfgoed trekken fotograaf Pieter Clicteur en journalist Bert Vanden Berghe door West-Vlaanderen.

Sinds 2017 beheert Brugge foundation de Sint-Godelieveabdij. De donaties aan het fonds zorgden ervoor dat de abdij in de Brugse Bouveriestraat opgelapt kon worden. Daarvoor deed het een beroep op onder meer het maatwerkbedrijf Footstep en de Brugse school VTI Brugge.

In onze taal is ze nog aanwezig. Niet meer dagelijks maar toch wel geregeld. In uitdrukkingen als 'uit de biecht klappen' of 'bij de duivel te biechte gaan'. Maar in de praktijk én in onze kerken dreigt de biecht te verdwijnen. Zelfs nu met Pasen is er nauwelijks interesse voor het sacrament van de verzoening. Terwijl de biecht eigenlijk wel in de paastijd door de Kerk wordt voorgeschreven. Het was ooit anders, herinneren wij ons.

Zondagmorgen trekt onder de benaming 'Een ezel komt minstens één keer per jaar in de kerk', de eerste ezelsprocessie door de straten van Kuurne, met ezelin Carla voorop. Het idee kwam van E.H. Filip Debruyne die vorig jaar de nieuwe priester van Kuurne werd. "Wie een processie verwacht in klassieke vorm is er alvast aan voor de moeite", vertelt Lieven Verhaeghe van de Parochiale Eenheid Kuurne.

KW-hoofdredacteur Jan Gheysen sprak amper twee maanden voor het uitbarsten van Operatie Kelk met kardinaal Godfried Danneels. Vandaag haalt hij herinneringen op aan de geboren Kanegemnaar, die op 85-jarige leeftijd overleed.

Februari 2010. In het aartsbisschoppelijk paleis in Mechelen bereidt kardinaal Danneels zijn verhuizing voor. Hij gaat met pensioen. Tijd voor een afscheidsinterview, vond KW-hoofdredacteur Jan Gheysen. Hij trok naar Mechelen voor een uitgebreid gesprek met de afscheidnemende aartsbisschop. De kardinaal zou niet terugkeren naar West-Vlaanderen, zei hij uitdrukkelijk. Het gesprek vond plaats amper twee maanden voor de Belgische Kerk op haar grondvesten zou daveren toen de toenmalige bisschop van Brugge seksueel misbruik bekende.

De Leuvense theatermaker Kwinten Van Heden, bekend als Stijn in de TV1-soap Thuis, heeft de theatermonoloog Crux geschreven over het kindermisbruik in de zaak van bisschop Roger Vangheluwe. In het kritische stuk komen zowel het slachtoffer Mark, Vangheluwe als de toenmalige kardinaal Danneels aan het woord. Van Heden speelt het stuk zelf. Het wordt geregisseerd door Kris Cuppens.

Hoe verborgen is het verborgene? In het geval van de gevallen Brugse bisschop Roger Vangheluwe lijkt dat niet eens zo heel ver weg en al zeker niet voor eeuwig en altijd. Ineens duikt de man weer op. Met een klacht wegens laster en eerroof tegen mensen die eerder tegen de gewezen monseigneur klacht indienden voor misbruik.