Alles over Chartreuse

De werken aan de nieuwe rotonde ter hoogte van het complex Loppem (E40) komen in een laatste fase. In de loop van de komende weken wordt de tweede helft van de rotonde gebetonneerd en worden een aantal zaken verder afgewerkt. Tijdens deze laatste werken zal de verkeerssituatie nog wat wijzigen.

Met Chartreuse, de site die lang in de running was voor het nieuwe voetbalstadion van Club Brugge, heeft de ondernemersorganisatie zelfs al een terrein voor ogen. Dat werd dinsdag gezegd naar aanleiding van de nieuwjaarsreceptie donderdag in de provinciehoofdstad.

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen betreurt dat de Raad van State in het kader van het afbakeningsproces 'stedelijk gebied Brugge' niet alleen het deelplan voor het gebied Oostkampse baan - Chartreuse vernietigt, maar ook het deelplan voor het gebied Sint-Pietersplas - De Spie.

In afwachting van de start van de wegenwerken voor de aanleg van een nieuw aansluitingscomplex ter hoogte van het kruispunt N31 Expresweg met de Chartreuseweg in Brugge, startte deze week archeologisch vooronderzoek op de site. De opgravingswerken zullen tegen eind mei afgerond zijn.

Belasting moeten betalen op meerwaarde van je grond, omdat die een andere bestemming krijgt: van landbouw- naar bouwgrond. En dat terwijl je daar niet om vraagt en op termijn mogelijk wordt onteigend. Het overkwam enkele bewoners van de Steenbrugsestraat in Loppem. Hun huizen liggen op het stuk grond, waar het nieuwe voetbalstadion voor Club staat ingepland. Maar die plannen zijn geschorst door de Raad van State. Volgens de gemeente Zedelgem is de opgelegde belasting dan ook onwettig.

Voor de Raad van State zijn vrijdag de pleidooien gehouden rond het bezwaarschrift van de afdelingen Brugge, Zedelgem en Oostkamp van Groen! tegen de mogelijke inplanting van een voetbalstadion met 44.000 zitplaatsen in het Chartreusegebied. De Vlaamse regering had de locatie in Sint-Michiels aangeduid als de beste oplossing. Het dossier is aangepast en de winkeloppervlakte werd verminderd tot 15.000 vierkante meter. Auditeur Tom De Waele was in zijn mondeling advies nog scherper dan in zijn schriftelijk advies van tien dagen geleden.

(UPDATE) Het ziet ernaar uit dat de bouw van een nieuw voetbalstadion op de site van Chartreuse in Brugge nog niet voor morgen is. De auditeur bij de raad van state adviseert op klacht van Groen!-Brugge, -Oostkamp, en -Zedelgem om de beslissing van de Vlaamse regering ter zake te schorsen. Op 16 september wordt de zaak bepleit.

In Loppem wordt ontgoocheld gereageerd op de keuze voor het Chartreusegebied. Zowel de Witte Pion die al vier jaar probeert de overheid te overtuigen om niet voor Loppem te kiezen als het Zedelgemse gemeentebestuur vrezen voor de leefbaarheid van het dorp. Beiden hebben aangekondigd om het plan voor de Raad van State aan te vechten.

De Vlaamse regering heeft de afbakening van het regionaal stedelijk gebied Brugge vastgelegd. Dat betekent dat de ruimtes voor ondermeer wonen, werk en industrie, groen en recreatie nu duidelijk vastliggen. De stad Brugge reageert intussen tevreden met de beslissing van de Vlaamse Regering.

UPDATE - Club Brugge-voorzitter Pol Jonckheere heeft donderdag vanuit het Griekse Thessaloniki gereageerd op de toewijzing van het WK 2018 aan Rusland, waardoor België en Nederland met lege handen achterbleven. Jonckheere is trots op de campagne die de Lage Landen samen gevoerd hebben en is er bovendien zeker van dat er toch een stadion op de Brugse Chartreusesite zal komen.

De gemeenteraad heeft dinsdagavond bij hoogdringendheid het voorstel van RESOC Brugge goedgekeurd om een charter te ondertekenen pro een nieuw voetbalstadion in de Chartreuse.